Procediment de selecció amb caràcter urgent, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de serveis generals i una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca amb caràcter interí i creació d’una borsa de treball.

Dimarts, 17 d’octubre de 2023

 

 

Darrera actualització: 8.04.2024 | 15:20

Documents

Acta del tribunal qualificador plaça tècnic de biblioteca, valoració mèrits i resutltat final.
139.93KB
Acta del tribunal qualificador del procés selectiu urgent pel sistema concurs-oposició, d’una plaça de Tècnic auxiliar de biblioteca amb caràcter interí. Prova de coneixements
200.03KB
Resolució del procés selectiu amb caràcter urgent, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de serveis generals amb caràcter interí i creació d’una borsa de treball.
188.12KB
Acta constitució tribunal procés selectiu urgent plaça tècnic/a auxiliar de Biblioteca, prova de català, de castellà i convocatòria propera prova
193.12KB
Rectificació d’una errada material a les Bases reguladores
112.93KB
Acta resultat final del procés selectiu per la plaça de tècnic Auxiliar de Serveis Generals amb caràcter interí, prova pràctica, valoració de mèrits i resultat final
181.12KB
Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar de serveis generals amb caràcter interí i creació d’una borsa de treball i prova de coneixements
105.82KB
Llista definitiva del procediment de selecció amb caràcter urgent, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca amb caràcter interí i creació d’una borsa de
112.56KB
Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca amb caràcter interí i creació d’una borsa de treball
98.24KB
Bases concurs oposició tècnic/a auxiliar serveis generals i tècnic/a auxilicar de biblioteca
901.16KB