Bústia ètica

La Bústia ètica és un canal de comunicació que permet que qualsevol persona i qualsevol servidor públic de la corporació informi de forma anònima i segura conductes dutes a terme per l’administració municipal que resultin contràries al dret, als principis o regles ètiques i de bon govern i administració que determina el marc normatiu vigent, a fi que la gestió municipal es desenvolupi amb un respecte total als valors de qualitat democràtica i de bona administració en un context de millora contínua en la qualitat dels serveis públics.

També poden ser objecte de les comunicacions a la Bústia ètica la vulneració de les normes de comportament previstes al Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament de Montmeló per part dels seus destinataris.

Les comunicacions s'han de referir a accions, omissions, males pràctiques o conductes irregulars a l’Ajuntament de Montmeló, en àmbits com aquests:

  • Actuacions públiques dels alts càrrecs i del personal directiu.
  • Actuacions relacionades amb la contractació pública.
  • Actuacions públiques del personal de la funció pública.

Els objectius de la Bústia ètica són els següents: 

  • Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
  • Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
  • Contribuir a fomentar les conductes indicades anteriorment, prioritzant la prevenció per sobre de les conductes reactives.
  • Promoure la cooperació entre l'administració municipal i les persones per cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

 

  Fer un enviament a la Bústia Ètica

 

Darrera actualització: 20.12.2023 | 14:17
Darrera actualització: 20.12.2023 | 14:17