Dret d'accés a la informació pública

Què és el dret d’accés a la informació pública?

És el dret que tenen les persones a l’accés a la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui el pot exercir?

Si sou una persona més gran de 16 anys, en interès propi o en nom i representació d’una entitat.

Quina informació publica puc demanar?

Tota la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder, sempre que no vulneri algun límit al dret d’accés a la informació o es doni alguna causa d’inadmissió prevista a la norma.

He de motivar la meva sol·licitud?

No caldrà cap motivació ni invocació de cap norma per accedir a aquesta informació.

Darrera actualització: 11.05.2023 | 08:53
Darrera actualització: 11.05.2023 | 08:53