Participació

L’Ajuntament de Montmeló ha impulsat recentment noves experiències de reforç de la participació ciutadana que han anat orientades a fer evolucionar els mecanismes municipals de participació, però que també han volgut incidir en la potenciació de la cultura democràtica i participativa del municipi. S'entén que la participació ciutadana és, per tant, un dret de la ciutadana reconegut i protegit des de l'administració local del nostre municipi. No obstant, és també un instrument útil per tal d'arribar a millors solucions per abordar els reptes vinculats amb les polítiques públiques municipals. Aquestes versions de la participació, recollides al present Reglament, enllacen amb l'esperit de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

La participació ciutadana, entesa com la capacitat de la ciutadania d’intervenir en els processos de definició de les polítiques públiques, és cada cop més necessària i reclamada per la ciutadania. En aquest sentit, l'Ajuntament ha creat espais de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi.

Amb la voluntat de prestar un bon servei a la ciutadania, posem al vostre abast eines de participació per conèixer la vostra opinió. Feu-nos arribar els vostres suggeriments i comentaris a la gestió municipal.

Darrera actualització: 14.04.2022 | 10:08