Ple municipal

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 13 regidors, escollits en les eleccions municipals cada 4 anys.

Correspon al Ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi.  Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

  • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
  • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
  • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
  • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
  • La creació i implementació de nous serveis municipals.

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es convocaran amb caràcter mensual i tindran lloc l'últim dimarts no festiu de cada mes, a les 19:30 hores, a la Sala de la Concòrdia de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte.

Es fa un seguiment informatiu del Ple municipal a través dels diferents canals d'informació municipals i per les xarxes socials de l'Ajuntament.

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori.

Composició

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal de Canviem Montmeló

Grup Municipal de Fem Montmeló

Grup Municipal de ERC

Funcionaris de l'Ajuntament

  • Jaume Masclans Francesch. Interventor accidental
  • Rosa March Escué. Secretària

Convocatòries i actes

Fent clic al següent enllaç podreu consultar la informació de les convocatòries, les actes i els vídeos de cadascuna de les sessions del Ple.

Darrera actualització: 28.03.2023 | 19:38