Procés selectiu per crear borsa de professors/es de l'escola de música

Divendres, 11 de febrer de 2022

El termini de presentació d’instàncies comença el dia 14 de febrer fins l’11 de març de 2022.

Les persones aspirants han d'indicar, obligatòriament, l'especialitat a la qual es presenten.

Darrera actualització: 19.04.2022 | 15:41