Bases generals i específiques reguladores dels processos selectius per a l'estabilització de l'ocupació temporal del personal de la Residència Can Dotras.

Dijous, 29 de desembre de 2022 a les 00:00

Anunci pel qual es fa públic que per resolució de presidència de 22 de desembre de 2022 s'han aprovat les Bases generals i específiques reguladores dels processos selectiu per a l'estabilització de l'ocupació temporal del personal de la Residència Can Dotras d'acord amb el que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Amb la publicació de les esmentades bases s'inicia la convocatòria per participar en els processos selectius amb un període de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Termini de presentació d'instancies: des del 30/12/2022 al 27/01/2023

Darrera actualització: 21.03.2023 | 17:24