Ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques previstes per a les infraccions a l'ordenança municipal dels espais públics i civisme

Data de publicació: 11/10/2017

Darrera actualització: 9.05.2023 | 18:01