Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Data de publicació: 1/1/2008

Darrera actualització: 13.04.2022 | 14:19