Pla de Mobilitat Urbana de Montmeló (PMUM)

Dilluns, 21 de juliol de 2014 a les 00:00

Segons el Pla d'actuació per restablir la qualitat de l'aire als 40 municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat definits pel Decret 227/2006, de 23 de maig, com a zona de protecció especial, aquests 40 municipis han de redactar un PMU. Montmeló és un dels municipis declarat zona de protecció especial de l'ambient per aquest Decret 226/2006.

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar l'accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport.

Si vols més informació adreça't al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament – urbanisme@montmelo.cat o al telèfon 935 720 000 (OAC).

Per descarregar els documents sense executar Adobe Reader, fer click amb el botó dret Guardar Destinació com...

Darrera actualització: 12.04.2022 | 12:07