Consell de Poble

Què és ?

El Consell de Poble és el màxim òrgan consultiu, d’informe i de proposta de l’Ajuntament de Montmeló, on els i les representants de l’Ajuntament i els i les representants de la societat civil debaten els principals afers públics del municipi.
Els i les membres del Consell de Poble ho seran per al conjunt del mandat electoral. La renovació s’efectuarà en bloc a l’inici de cada mandat.

Què fa ?
Les seves funcions principals són:

  • a) Conèixer i debatre els plans d’actuació generals, els pressupostos municipals, i els resultats dels indicadors de gestió municipal.
  • b) Assessorar l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipals, i procurar la generació de consens ciutadà al voltant d’aquestes qüestions.
  • c) Assessorar, emetre recomanacions i fer seguiment de la planificació estratègica integral i a llarg termini del municipi. Concretament farà seguiment i avaluació de la implementació del Pla Estratègic de Montmeló
  • d) Donar suport a les Comissions de treball sectorials o temàtiques en les seves deliberacions i funcions, fent-ne seguiment de les mateixes i de les seves conclusions.
  • e) Proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès per al municipi i promoure el debat sobre els resultats.
  • f) Sol·licitar la convocatòria d’audiències públiques, proposar l’impuls de processos participatius i consultes ciutadanes, fent-ne seguiment dels seus resultats.

Com puc participar en el Consell de Poble ?

 

Actes Consell de Poble 2023-2027


Darrera actualització: 20.12.2023 | 13:01
Darrera actualització: 20.12.2023 | 13:01