Què és la transparència?

"Transparència vol dir garantir l'accés a la informació generada per l'administració pública, per crear confiança entre el govern i la societat per formar una ciutadania responsable i participativa."

La transparència en l'àmbit de l'Administració pública suposa l'obertura dels assumptes del govern perquè la ciutadania pugui prendre part de les decisions que li afecten. És per tant tornar-li part del poder que diposita en l'administració, perquè participi i col·labori en la construcció dels afers públics.

La transparència és una exigència social que la administració pública té el deure de complir. La informació és un bé necessari de processar, al voltant del qual es crea valor econòmic. Amb Internet i les xarxes socials s'està redefinint en un context de més protagonisme de la ciutadania: la societat vol estar millor informada i més implicada en els assumptes públics.

L'Administració planteja la transparència en la comunicació de la seva activitat diària, perquè facilita la confiança i el control directe per part de la ciutadania que pot exercir més control sobre els seus gestors i fer una labor d'oposició constructiva. La informació ha de transmetre's de manera comprensible, senzilla d'entendre per tota la ciutadania.

La transparència ha d'arribar al màxim de processos interns del govern sempre garantint la protecció de les dades personals. L'apertura de dades públiques del govern, en format reutilitzable, permet analitzar i avaluar la gestió de l'administració.

La transparència per tant és un pilar del govern obert que consisteix en obrir l'administració per a que la ciutadania recuperi la informació, que és seva, i conformi una societat responsable.

Darrera actualització: 16.09.2022 | 09:39
Darrera actualització: 16.09.2022 | 09:39