Ple municipal

El Ple és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està constituït per 13 regidors, escollits en les eleccions municipals cada 4 anys.

Correspon al Ple prendre les decisions més importants que afecten al municipi.  Principalment el ple ha de decidir, entre d’altres, sobre les qüestions relatives a:

 • Control i fiscalització dels òrgans de govern.
 • La participació en organitzacions supramunicipals, les relatives a la delimitació del terme municipal i el canvi de nom del municipi.
 • L'aprovació inicial del planejament urbanístic i aprovació final sobre els plans i altres instruments urbanístics.
 • Aprovació del reglament orgànic i les ordenances.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari i aprovar i modificar els pressupostos.
 • La creació i implementació de nous serveis municipals.

El Ple ordinari se celebrarà a les 20:00 hores a la Sala de la Concòrdia de la casa consistorial els dies següents:

 • Dimarts 26 de setembre de 2023
 • Dimarts 28 de novembre de 2023
 • Exercicis 2024 al 2027. Abans d'iniciar-se cada període anual, el Ple aprovarà el calendari de les sessions ordinàries que regirà durant l'any.

Es fa un seguiment informatiu del Ple municipal a través dels diferents canals d'informació municipals i per les xarxes socials de l'Ajuntament.

A la part final del Ple Municipal, el públic assistent a la sala pot preguntar als regidors del Consistori.

Composició

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal de Canviem Montmeló

Grup Municipal de Fem Montmeló

Grup Municipal de JUNTS PER MONTMELÓ

Funcionaris de l'Ajuntament

 • Jaume Masclans Francesch. Interventor accidental
 • Rosa March Escué. Secretària

Convocatòries i actes

Fent clic al següent enllaç podreu consultar la informació de les convocatòries, les actes i els vídeos de cadascuna de les sessions del Ple.

Darrera actualització: 20.10.2023 | 11:21