S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys corresponent a l’any 2024

Dimarts, 12 de març de 2024

S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del lloguer per a persones de 35 anys o més (en data 11/03/2024). Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s‘aproven bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació.

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia a partir de l'11 de març i finalitza el 12 d'abril de 2024.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 35 anys o menys i que, a més de complir els requisits establerts a las bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Els imports màxims de lloguer  són de 950 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.

Les sol·licituds s’han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida:

Les sol·licituds es poden presentar a:

  1. Presencialment a l'Oficina Local d'Habitatge o a l'Oficina Comarcal d'Habitatge que atendran amb cita prèvia.  
  2. Telemàticament a la web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Per a més informació:

Darrera actualització: 9.04.2024 | 12:29