L’envelliment actiu millora la qualitat de vida de les persones d’edat

Dilluns, 23 d'octubre de 2023 a les 00:00

La regidoria de Gent Gran, promou activitats durant tot l’any, adreçades a diferents tipus de gent gran i amb un objectiu comú: promoure un estil de vida saludable que repercuteixi directament sobre la prevenció de la dependència.

L’any 2002 l’Organització Mundial de la Salut defineix el terme “envelliment actiu” com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen”. Ara per ara s’incorpora l’aprenentatge com al quart pilar d’aquest.

Actualment, entenem l’envelliment com un cicle vital més de la vida. Això ens permet acceptar aquest procés adaptant-nos als diferents canvis que es presenten, d’una forma positiva. Els canvis es produeixen tant de forma interna com externa, i són modificacions biològiques, socials, de rols i emocionals. Veure la vellesa com una etapa de reconeixement i acceptar un nou estil de vida, permet adaptar-nos-hi positivament.

Promoure un estil de vida saludable repercuteix directament sobre la prevenció de la dependència. Un estil de vida saludable implica mantenir una activitat personal física, psíquica i emocional, en un context comunitari.

L’envelliment actiu facilita aquest manteniment personal, aprofitant les capacitats i fortaleses i atenent els gustos i preferències de les persones d’edat.

A hores d’ara, els models de persones grans són diversos, coexistint una varietat de projectes personals i una esperança de vida en creixement.

A mesura que anem envellint ens confrontem a una societat canviant (social, científica, i tecnològica) I alhora percebem en nosaltres mateixos els estereotips, i els prejudicis sobre el fet de fer anys. I sovint sent qüestionats sobre les nostres capacitats per decidir sobre la nostra pròpia vida.

L’envelliment actiu permet oferir una gran diversitat d’oportunitats de desenvolupament personal. Quan ens fem grans, i podem accedir a diferents aprenentatges o vivències com ho fa un infant, un jove o un adult, minimitzem el risc de ser exclosos en la societat en la qual vivim, i facilitem l’assoliment d’una vida satisfactòria, i plena.

Actualment, vivim en una societat canviant I globalitzada, la informació, i la tecnologia avancen a gran velocitat. Aquesta acceleració pot comportar desigualtats en persones grans que presentin més dificultats per adaptar-s’hi. Hem de minimitzar aquestes desigualtats, i a la vegada fer que la societat acompanyi de forma positiva aquesta transformació de fer anys, i donar vida a aquests anys.

A través de l’envelliment actiu podem millorar la qualitat de vida de les persones d’edat, promovent la participació activa i autònoma a la comunitat evitant el màxim de temps possible el deteriorament i dependència.

Cal conèixer els interessos de les persones grans, escoltar-los I professionalitzar els serveis per tal d’oferir activitats amb visió terapèutica, i d’aprenentatge en totes les àrees de la persona.

Darrera actualització: 20.10.2023 | 20:43