Ja ha sortit el "Crònica 73" del mes de gener 2024

Dimecres, 24 de gener de 2024

Editorial | Aprovat el pressupost 2024 de Montmeló

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de Montmeló, celebrat el dia 21 de desembre passat, va aprovar el pressupost general del consistori per al 2024 sense vots en contra.

El pressupost de Montmeló per a l'any 2024 serà de 20.212.317€, fet que suposa un augment del 0,7% respecte al 2023, i supera els 20 milions d'euros per segon any consecutiu, malgrat la contenció de l'augment impositiu realitzat durant l'elaboració de les ordenances fiscals, on únicament es va augmentar el 2% davant del 3,5% de l'IPC interanual.

El pressupost 2024 ha estat fruit del treball amb tots els grups polítics amb presència al consistori. Durant les setmanes prèvies al Ple s'han mantingut diverses reunions de treball amb tots els grups polítics per obtenir uns pressupostos comuns que inclogueren el màxim de sensibilitats polítiques possibles.

Aquest pressupost prioritza la despesa social. L'àrea d'acció social augmenta respecte del 2023 un 20,14%, d'acord també amb les modificacions dutes a terme el mes d'octubre passat a les ordenances fiscals. La teleassistència, el Punt Dona, les polítiques d'igualtat o el Dinar en companyia són alguns dels programes que es beneficien d'aquest augment del programa social.

S'incrementa també la dotació per a ajuts escolars (beques menjador, llibres, estada a la Fireta i excursions escolars) i també els ajuts al lloguer. Aquestes últimes incrementen el pressupost en un 32,4%.

Montmeló necessita inversions, i per això el pressupost reservat a inversions té un pes significatiu. La nova horta fotovoltaica, l'ampliació de l'escola bressol, la inversió en el servei de l'aigua així com la instal·lació de canonades per a l'ús d'aigua regenerada, la millora de diversos carrers i l'ampliació de la vorera del carrer Ayrton Sena són algunes de les inversions planificades per al 2024.

Pel que fa a la resta del pressupost, manté les línies generals dels anys anteriors respectant l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera. En compliment amb aquests objectius, el pressupost compta amb uns ingressos corrents superiors en 431.616,56 € a la despesa corrent. Això es tradueix en un finançament propi del 97,43%.

El nivell d'endeutament de l'Ajuntament a 31.12.2023 se situa al 28,02%. Aquesta xifra ha augmentat un 4,47% en relació amb l'exercici anterior, a causa de la pujada dels tipus d'interès bancari i els costos de finançament de les obres de la nova residència.

El tancament del pressupost de l'any 2023 reflectirà previsiblement un romanent de tresoreria positiu que el govern municipal pretén aplicar a l'increment de les inversions en via pública.

Tamara Hernández | Regidora d'Hisenda

Darrera actualització: 24.01.2024 | 15:25