Actualització del cens i incorporació al padró de nous guals

Dimecres, 18 d'octubre de 2023 a les 00:05

Durant els anys 2021 i 2022 s’ha dut a terme una tasca d’actualització del cens d’entrada de vehicles del municipi. El resultat d’aquest treball és que les ordenances fiscals per l’any 2024 incorporen una novetat en quant al model de càlcul de la quota tributària per l’aprofitament especial per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local.

Aquesta revisió, que afecta als habitatges residencials, als locals comercials i als edificis industrials, ha vingut donada per la necessitat de fer més justa la taxa per la utilització privativa de l’espai públic per l’accés de vehicles, que fins ara diferenciava entre aquells veïns que, per raó de la seva ubicació i de si davant de l’immoble hi havia o no zones d’estacionament de vehicles, havien de pagar per la instal·lació d’una placa de gual, mentre que a d’altres veïns propers, no els calia.

Amb les modificacions introduïdes, qui disposava d’entrada de vehicles amb placa de gual, pot veure minorat l’import de la taxa, mentre que qui no disposava de placa, la pot veure incrementada. Paral·lelament, qui no disposa d’una entrada donada d’alta al padró a data de 31 de desembre de 2021, serà inclòs a la base de dades.

En els darrers dies, la ciutadania ha rebut una carta informant d’aquesta regulació de la taxa així com les altes noves que fins ara no la pagaven. Aquests últims rebran la informació de l’Ajuntament i la informació de l’Oficina de Gestió Tributària de com procedir al pagament.

Darrera actualització: 09.10.2023 | 19:56