Mediació d'habitatges buits per a lloguer assequible

Mitjançant la Xarxa de Mediació pel Lloguer Social de la Generalitat de Catalunya, integrada dins la Borsa comarcal d'Habitatge s'ofereix un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d'habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer, cercant la millor opció per ambdues parts, i oferint tots els mitjans necessaris i adients per formalitzar un acord mitjançant el contracte de lloguer.

Aquest servei que té l'objectiu d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats compta amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de l'Ajuntament de Montmeló.

Tants els propietaris dels habitatges com les persones que vulguin llogar gaudeixen d'una sèrie d'avantatges i garanties si signen el contracte d'arrandament mitjançant l'Oficina d'Habitatge.

On uns podeu adreçar?

Les persones propietàries i les possibles llogateres, ham de formalitzar una sol·licitud d'inclusió al programa o de petició d'habitatge a l'Oficina Comarcal del Vallès Oriental i a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Montmeló. Visites amb cita prèvia

  • OLH Ajuntament de Montmeló
  • Tel. 93 572 00 00
  • Plaça de la Vila, 1 - 08160 Montmeló
  • Dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 9.06.2022 | 14:12