Comunicació de crema

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre  i el 14 de març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

Es suspendrà les cremes controlades en situacions d'alta contaminació ambiental, quan s’activi l’avís preventiu o es declarí un episodi ambiental, sigui per nivells elevats de partícules PM10 o sigui per alts nivells de NO2.

Període per fer foc

 • Entre el 16 d’octubre i el 14 de març

Què es pot cremar

 • Només es permet la crema de restes vegetals de la pròpia parcel·la.
 • No es pot cremar cap tipus de residus (exemple: aglomerats, perquè conté resina i emet gasos tòxics, plàstics, mobles vells, palets,...).
 • No es poden cremar les bardisses i els rostolls de manera difusa a la parcel·la.

Condicions de la foguera i el seu entorn

 • El foc no pot sobrepassar els 3 metres d’alçada.
 • El perímetre de la foguera haurà d’estar lliure de vegetació en un radi de 3,5 metres fins a descobrir el sòl.
 • La foguera haurà d’estar a una distància mínima de 6 metres del límit de la parcel·la.
 • No hi pot haver cap cúmul de material inflamable o combustible en un radi de 10 metres de la foguera.
 • Fer la crema com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
 • A les finques properes a l’autopista, carreteres o vies fèrries, la crema s’ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
 • La crema només s’iniciarà amb vent encalmat i en cap cas es realitzarà si hi ha un avís de vent emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per la comarca on es durà a terme. Amb una velocitat de vent sostinguda superior a 20 km/h l’activitat s’haurà d’aturar (orientativament poden servir els valors de l’Escala de Beaufort).
 • L'activitat es suspendrà en cas d'activació del pla ALFA nivell 2 o superior.
 • Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s’estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.
 • S’ha d’avisar a la Policia Local abans d’encendre el foc per tal que tingui coneixement i adopti les mesures de control i avís pertinents (tel. 935 720 300)

Horari de la crema

 • La crema començarà i acabarà amb llum del dia. En cap cas no s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
 • Si la foguera genera molèsties al veïnat caldrà apagar-la a criteri de la Policia Municipal o dels tècnics o responsables municipals.

Normativa

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que tinguin previst fer foc, entre el 16 d’octubre i el 14 de març

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)

OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania)

Plaça de la Vila, 1 - 08160 Montmeló - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 935 720 000
Adreça electrònica: oac@montmelo.cat
Horari:  
- De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
- Dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h (excepte juliol i agost)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 17.05.2022 | 09:07