Títol de família nombrosa

L’Organisme responsable és la Secretaria de Famílies i d’Infància del Departament de Benestar i Família

El títol de família nombrosa és un títol oficial, la possessió del qual atorga diferents beneficis, d’acord a la normativa vigent.

Per al reconeixement d’aquesta condició cal fer, prèviament, una sol·licitud del Títol de família nombrosa.

Hi ha dues categories: l’especial i la general

Categoria especial: 5 fills o més; o bé 4 fills, dels quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiple o quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la composen, no superin el 75% del salari mínim interprofessional vigent (incloses les pagues extraordinàries).

Categoria general: la resta de les unitat familiars.

Podeu recollir la documentació a l’Ajuntament de Montmeló i, una vegada emplenada i amb la documentació necessària, lliurar-la a:

Oficina de Benestar i Família del Vallès Oriental
C. Sant Jaume, 48
08400 GRANOLLERS
Telèfon 93 879 20 86
Horaris: Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tarda: dimarts i dijous de 16 a 18 h

Oficina de Benestar i Família de Mollet
Rambla de Balmes, 2
08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon 93 570 89 23
Horari: Matí: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Tarda: dimarts i dijous de 16 a 18 h

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 9.06.2022 | 14:11