Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Punt Dona de Montmelo

Què és el Punt Dona?

L’Ajuntament de Montmeló, a través de la Regidoria de Feminisme i Igualtat, i en conveni amb la Diputació de Barcelona presta el servei PUNT DONA el qual és un espai consolidat i de referència per a totes les dones de Montmeló, on s’ofereix i es presta una atenció professionalitzada a totes les dones amb una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona, i, es genera una resposta a les seves demandes, ja sigui d’informació, assessorament jurídic, social, laboral, familiar i d’altres, així com a les diferents manifestacions d’exclusió que pateixen les dones.

L’abordatge del treball és des de la perspectiva d’una resposta immediata, àgil i contenidora en situacions de risc. Es treballa amb un protocol sistematitzat, des de una vessant multidisciplinària per tal de donar respostes globals. 

Des del Punt Dona es vol donar un espai d'atenció integral i multidisciplinari a les dones a través de la informació,  assessorament i atenció individualitzada i/o grupal per fomentar els seus drets i apoderar-les. 

 Serveis que ofereix:

  • Servei d’atenció social personalitzada, on es realitza la primera acollida i recepció de la demanda. La professional de referència fa l’acollida i valoració del cas i d’acord amb la situació concreta s’estableix un pla d’intervenció acordat amb la dona.
  • Servei d’atenció i suport psicològic. Acompanyament individual i grupal a dones que precisen d’una atenció psicològica especialitzada, fruit de conflictes vitals i/o situacions de violència vers les dones i  famílies. En funció de la persona es poden realitzar les derivacions pertinents a altres serveis.
  • Servei d’atenció psicològica per a fills i filles: aquest servei està adreçat a fills i filles de les dones usuàries del SIAD. La derivació la realitza l’equip d’atenció a les dones.
  • Servei d’assessorament jurídic. S’ofereix un espai de confidencialitat, atenció i assessorament jurídic específic per a cada procés concret i d’acord amb cada situació, en diferents àmbits (violència de gènere i intrafamiliar, conflictes en temes de lloguers, propietat, dret de família, temes laborals, situacions de desemparament), així com un acompanyament del procés judicial, cas que aquest existeixi, mantenint contacte directe amb els professionals que el tramitin. 

 Horaris del Punt Dona

  • Assessorament jurídic: primer i tercer divendres de cada mes, de 10h a 12 h, a la seu de  l'Ajuntament
  • Assessorament psicològic: cada dijous, de 9:00h.  a 17:30h, al Centre de Formació G2M.
  • Per concertar entrevista: es pot fer personalment a l’Ajuntament o bé al telèfon 93 572 00 00 ext.130

 

Línia d'atenció contra la violència masclista 900 900 120

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i correu electrònic, i atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones com peticions d'informació de dones que viuen situacions de violència, sobre els recursos existents a Catalunya en matèria d'assistència a la violència contra les dones, sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de violència contra les dones, procedents de particulars i/o professionals.

La línia 900 900 120 també actua en els casos d'activació del Servei d’intervenció en crisis greus en l’àmbit de la violència masclista (24h / 365 dies a l’any), procedent de qualsevol Ajuntament i Consell Comarcal, amb el previ consentiment de la dona agredida o del seu entorn familiar.

Disposa de professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, el rus, l'àrab, el romanès, el croat i el xinès.

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 3.10.2023 | 14:31