Funerària Truyols

L'empresa FUNERÀRIA MONTSERRAT TRUYOLS, S.A. és la concessionària dels serveis funeraris del municipi de Montmeló

Cost per l'usuari:

SERVEIS FUNEBRES TARIFA 2023
Servei caixa núm. 1 (adults) (*1) - Gratuït
Servei caixa núm. 2 (adults) (Servei caixa núm. 4 subvencionat) - 72,32
Servei caixa núm. 3 (adults) (Servei caixa núm. 4 subvencionat) - 230,48
Servei caixa núm. 4 (adults) SANTOLINA - 458,59
Servei caixa núm. 5 (adults) FENIGREC - 678,51
Servei caixa núm. 6 (adults) TRAMUNTANA - 853,63
Servei caixa núm. 7 (adults) BADIANA - 1.058,07
Servei caixa núm. 8 (adults) XALOC - 1.239,61
Servei caixa núm. 9 (adults) GARBI - ARCADIA -1.536,29
Servei caixa núm. 10 (adults) TIRRENA -1.889,64
Servei caixa núm. 11 (adults) GREGAL - 2.326,93
Servei caixa núm. 12 (adults) PONENT- 2.890,10
Servei caixa núm. 13 (adults) MIGJORN - 3.539,88
Servei caixa núm. 14 (adults) GESSAMI - PRUNUS - 4.130,06
Servei caixa núm. 15 (adults) MESTRAL - 5.609,46
Servei caixa núm. 16 (adults) MÀRMARA - MIRTOS - BIZANTÍ - 7.547,29
Servei caixa núm. 20 (pàrvuls) Gratuït
Servei caixa núm. 21 (pàrvuls) - 167,18
Servei caixa núm. 22 (pàrvuls) - 287,50
Servei caixa núm. 23 (pàrvuls) - 357,31
Servei caixa núm. 24 (pàrvuls) - 589,16
Servei caixa núm. 25 (pàrvuls) - 885,61
Servei caixa núm. 26 (pàrvuls) - 1.357,42
Servei caixa núm. 27 (pàrvuls) - 2.330,01
Servei de recepció difunt núm. 1 - 48,47
Servei de recepció difunt núm. 2 - 65,91
Servei de recepció difunt núm. 3 - 131,87
Servei de recepció difunt núm. 4 - 193,40
Servei de recepció difunt núm. 5 - 321,19
Servei de recepció difunt núm. 6 - 505,93
Cotxe fúnebre - 321,20
Furgó transport corones - 96,35
Urna per restes model 1- 90,64
Urna per restes model 2 - 180,95
Urna per restes model 3 - 286,31


COMPLEMENTS TARIFA 
Caixa interior de zenc - 288,86
Bolsa interior trasllat tipus No+Zinc - 288,86
Vàlvula depuradora de gasos aplicable en caixes de zenc - 72,92
Bolsa sanitària estanca biodegradable -147,04
Arpillera o funda especial plastificada - 147,04
Caixa embalatge de fusta per trasllat aeri, conglomerat o similar - 348,89
Preparació fèretre per trasllat - 84,29
Funda especial plastificada per recollides judicials. - 89,97
Materials absorbents a aplicar sense trasllat del difunt - 61,58
Materials absorbents a aplicar en trasllat del difunt - 99,07
Material farmacèutic i prestació d'instrumental per conservacions en sec - 84,82
Material farmacèutic i prestació d'instrumental per embalsamaments - 84,82
Personal ajudant en les Conservacions (per persona) - 24,25
Personal ajudant en els Embalsamaments (per persona) - 42,14
Funda protectora higiènica - 30,79
Condicionament sanitari i enferetrament (condicionar, vestir, desinf., desodor. i funda) - 231,72
Preparació del difunt a sala de condicionament a tanatori (taponaments) - 47,99
Preparació del difunt a domicili (taponaments) - 47,99
Preparació del difunt a hospital (taponaments) - 47,99
Preparació del difunt a residencia geriàtrica (taponaments) - 47,99
Operació de desinfecció del difunt i/o habitacions amb aparells i líquids autoritzats - 24,26
Operació de vestició del difunt amb roba o sudari - 67,10
Subministra per part de l'empresa funerària d'un llençol per amortallar - 43,12
Subministra per part de l'empresa funerària d'hàbits especials- 306,89
Entrega de fèretre a domicili - 225,23
Túmul refrigerant amb transport i instal·lació al domicili dins del municipi - 330,62


TANATORI TARIFA 
Sala de vetlla (primeres 24 hores) - 753,78
Sala de vetlla (primeres 24 hores) i llibre de firmes - 806,57
Sala de vetlla (per cada hora d'excés) -31,41
Llibre de firmes - 52,79
Personal Organització i atenció al servei en tanatori - 263,33
Utilització de l'oratori del tanatori - 293,06
Estada a dipòsit per dia -165,31
Servei de retirada i custòdia de cendres -163,35
Custòdia de cendres 6 mesos - 79,86
Us Sala de condicionament sanitari -102,65


EXPEDIENTS I TRÀMITS TARIFA TARIFA + IVA
Expedient i tràmits en trasllats fins a 50 km (*2) - 230,12
Expedient i tràmits en trasllats de 50 a 100 km - 258,72
Expedient i tràmits en trasllats mes de 100 km - 291,47
Expedient i tràmits en trasllats internacionals - 352,86
Expedient i tràmits en documentació judicial - 230,13
Expedient i tràmits en incineració - 61,58
Tràmits i certificacions mèdiques - 53,63
Tràmits i gestions administratives - 130,80
Certificats de Defunció e inscripció a Registre Civil - 76,77
Expedient de recepció de difunt procedent de la província de Barcelona - 51,20
Expedient de recepció de restes procedents de la província de Barcelona - 51,20
Expedient de recepció de difunt procedent d'altres províncies de Catalunya - 115,07
Expedient de recepció de restes procedents d'altres províncies de Catalunya - 115,07
Expedient de recepció de difunts procedents de l'estranger - 176,43
Expedient de recepció de restes procedents de l'estranger - 176,43
Tràmits administratius amb cementiris - 68,06
Impresos varis - 23,14


SERVEIS DE TRASLLAT TARIFA
Trasllat del difunt a Sales de Vetlla - 149,78
Trasllat del difunt a domicilis particulars -149,78
Trasllat del difunt a residencies geriàtriques -149,78
Trasllat del difunt a dipòsits judicials - 149,78
Trasllat del difunt a dipòsit del tanatori - 149,78
Trasllat del difunt a Universitats (donació de cos) - 185,43
Trasllat del difunt a Hospital Clínic (extracció de mostres, adn, etc...) - 206,82
Recollida del difunt dins del terme municipal -151,28
Recollida de cadàvers per ordre judicial - 151,28
Recollida del difunt a Institut Medicina Legal a L'Hospitalet de Llobregat - 243,41
Suplement sortida carretera - 92,13
Furgó de recollida nocturna - 243,41
Furgó Aeroport - 272,71
Trasllat nacional (per kilòmetre recorregut) - 1,41
Trasllat internacional (per kilòmetre recorregut) -1,56
Desplaçament i dietes en trasllats dins de la província de Barcelona -30,79
Desplaçament i dietes en trasllats a altres províncies de Catalunya - 61,58
Trasllat nacional, recorregut màxim 600 km. per persona i dia - 114,97
Trasllat internacional, recorregut màxim 600 km. per persona i dia - 184,33


SERVEIS DE CEMENTIRI TARIFA 
Servei d'inhumació en nínxol - 145,86
Servei d'inhumació en tomba - 291,85
Servei d'exhumació en nínxol - 145,86
Servei d'exhumació en tomba - 291,85
Desplaçaments i personal en recepció difunt directe a Cementiri - 65,91
Servei de Recepció Directe al Cementiri - 117,11
Espargiment de cendres en zones destinades - 145,87
Reducció de restes - 49,03
Preparació de sepultura - 49,03
Sudari per restes / funda protectora higiènica - 30,79
Moviment d'elements decoratius en sepultura - 43,06
Gestió i eliminació dels residus procedents de la sepultura -142,23


(*1) El servei fúnebre gratuït està conformat per el taüt, tramitació, organització i gestió del servei, inscripció al registre civil i obtenció de llicència de sepultura, conducció del difunt dins de la població de defunció, enferetrament, dipòsit del difunt i trasllat al destí final dins de la població de defunció.
(*2) Aquesta tarifa s’aplicarà comptant el nombre de kilòmetres a efectuar des del domicili de la defunció fins el lloc de destí final del difunt, o Departament de Sanitat on es tramiti la documentació corresponent.
(*3) En totes les prestacions relacionades en aquestes tarifes s`ha aplicat el 21% d’I.V.A.


És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 30.08.2023 | 15:33