Escola Esportiva

El programa de l'Escola Esportiva de Montmeló està dissenyat per assolir un desenvolupament integral dels alumnes/esportistes. En els cursos de P3, P4 i P5 desenvolupament l’aprenentatge motriu de l’infant: equilibri, ritme, coordinacions... i l’adquisició dels hàbits higiènics esportius.

Posteriorment s’afegiran aspectes tècnics i tàctics dels diferents esports mitjançant el treball d’equip, situacions de joc... L’objectiu és que al final del programa l’alumne/esportista hagi reforçat el seu desenvolupament tant en l’àmbit motriu, cognitiu i afectiu (actituds, valors i normes), en funció de les pròpies capacitats, per tal de gaudir de l’activitat fisicoesportiva.

Què cal saber per començar el curs?

Inscripcions

Durant el curs escolar i mentre hi hagi places, al pavelló d'esports. També es pot enviar el full d'inscripció a esports@montmelo.cat

Inici del curs

a principis de setembre en funció del grup

P3

  • Les inscripcions es faran a mitjans de novembre
  • Inici del curs al mes de gener
  • Les vacances s'aniran comunicant durant el curs però van en funció del calendari escolar.

Documentació necessària per a fer la inscripció

  • Full d’inscripció.
  • Fotocòpia de la targeta del CatSalut del nen/a (no cal si segueix del curs anterior).

Qüestions econòmiques

  • La quota anual de l'Escola Esportiva està subjecte a l'Ordenança Fiscal número 27. Podeu consultar l'ordenança fent clic aquí.
  • Us podeu acollir a les bonificacions en funció de la renda familiar (més informació al pavelló) 
  • Les baixes d’activitat s’hauran de comunicar abans del dia 13 del mes anterior.
  • Qualsevol variació d’aquestes quantitats es comunicarà al més aviat possible.

Per desenvolupar les activitats aconsellem

Equipament esportiu: samarreta, pantalons curts i calçat esportiu. La poden portar posada, o canviar-se als vestidors abans de començar l’activitat. Un cop acabada l’activitat es poden dutxar als vestidors. En aquest cas hauran de portar xancles, sabó, tovalloles i roba neta (aconsellem que estigui marcada).

Des de l'Escola Esportiva recomanem que es canviï de roba i es dutxi per tal de fomentar el seu desenvolupament personal i adquirir els hàbits d’higiene.

Horari d'atenció per a consultes

De dilluns a divendres de 17 a 19 h.

Amb el suport de

 

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 31.07.2023 | 09:00