Àmbits de suspensió de llicències

Dijous, 28 de setembre de 2023

L’Ajuntament de Montmeló, en sessió celebrada pel Ple de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2023, entre d’altres, va adoptar l'acord de suspendre la tramitació de llicències urbanístiques de canvi d’ús per a la transformació de locals en habitatges, durant el termini d’un any, segons delimitació establerta en el plànol de l’àmbit de suspensió de llicències.

Darrera actualització: 28.09.2023 | 13:47