Prevenció de Riscos Laborals

Divendres, 10 de juny de 2022
  • Conèixer els conceptes fonamentals que conformen el camp de la Seguretat i la Salut Laboral, establint la relació entre els mateixos.
  • Identificar els possibles riscos existents en el seu entorn laboral, valorar la seva magnitud i familiaritzar-se amb les mesures correctores més habituals.
  • Integrar la Prevenció de Riscos Laborals en l'Organització de l'Empresa.
Darrera actualització: 10.06.2022 | 12:37