Pla Estratègic Municipal (PEM)

Dilluns, 21 de juliol de 2014

La planificació estratègica és un procés de reflexió, debat, consens i definició d'objectius i accions concrets, a mig i llarg termini, davant els canvis de l'entorn i una resposta a les qüestions clau del futur i a les grans opcions de desenvolupament del nostre poble, i que es fa mitjançant la participació dels agents i actors implicats amb la finalitat d’arribar plegats a un model de gestió concertat del territori.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 12:01