Pla de Mobilitat Urbana de Montmeló (PMUM)

Dilluns, 21 de juliol de 2014

Segons el Pla d'actuació per restablir la qualitat de l'aire als 40 municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat definits pel Decret 227/2006, de 23 de maig, com a zona de protecció especial, aquests 40 municipis han de redactar un PMU. Montmeló és un dels municipis declarat zona de protecció especial de l'ambient per aquest Decret 226/2006.

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar l'accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport.

Si vols més informació adreça't al departament d'Urbanisme de l'Ajuntament – urbanisme@montmelo.cat o al telèfon 935 720 000 (OAC).

Per descarregar els documents sense executar Adobe Reader, fer click amb el botó dret Guardar Destinació com...

Darrera actualització: 12.04.2022 | 12:07