Pla d'Acció de Mandat 2020-2023

Divendres, 11 de desembre de 2020

Definició

El PAM 2020-2023 constitueix el “full de ruta”, allò que el govern del municipi vol aconseguir per als pròxims anys.

Determina un compromís explícit amb la ciutadania i marca les prioritats d’actuació que es tindran en compte en l’elaboració dels pressupostos anuals i els plans i programes d’acció concrets que se’n deriven.

El primer full de ruta es va veure interromput per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 que va alterar l’escenari de govern que teníem i, a més, va afegir una enorme incertesa i complexitat en la gestió quotidiana dels assumptes públics. La necessitat d’abordar l’emergència de la COVID-19 en el nostre municipi, ha suposat un repte perquè la pandèmia ha tingut un impacte directe en la salut i el benestar dels nostres veïns i veïnes.

La seva definició, però, té com a objectiu donar resposta a les necessitats de la població, i en aquest sentit, és rellevant la incorporació de la ciutadania en la seva confecció.

Elaboració

  1. Elaborar un avantprojecte de PAM a partir dels programes electorals dels partits de l’equip de govern
  2. Presentar el seu contingut al Consell de Poble i recollir les valoracions i aportacions de les persones que l’integren
  3. Promoure la priorització de les línies d’actuació i objectius estratègics per part de les persones integrants del Consell de Poble.
  4. Redactar el document definitiu de PAM
  5. Presentar a la població el document de PAM aprovat pel Ple municipal.
Darrera actualització: 12.04.2022 | 11:36