Comptabilitat Financera i Contaplus

Divendres, 10 de juny de 2022
  • Captar, analitzar, interpretar, valorar i registrar els Fets Comptables
  • Conèixer el Procés Comptable complet i portar una Comptabilitat.
  • Conèixer els aspectes legals de la Comptabilitat
  • Poder formular els Estats Financers Bàsics: El Balanç de Situació, El Compte de Pèrdues i Guanys i L'Estat de Fluxos d'Efectiu (Cash-flow)
  • Comprendre una Anàlisi Patrimonial i una Anàlisi del Resultat
  • Descriure les opcions generals de Contaplus en la comptabilitat
Darrera actualització: 10.06.2022 | 12:32