Carnet professional controladors d'accés

Divendres, 10 de juny de 2022
  • Durada: 60 h
  • Preu:100 €

  • Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades pels citats centres.
  • Per obtenir l’habilitació, s’ha de ser major d'edat, tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball, no haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats, i haver superat les proves de selecció.
  • Les persones interessades han d'haver realitzat el curs de formació segons el temari homologat i amb la durada prevista per la normativa vigent i superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic.
  • El carnet professional té una vigència de quatre anys.

 

Darrera actualització: 10.06.2022 | 12:26