Calendari fiscals | Montmeló 2023

CONCEPTE TRIBUTARI                                                     DATES LÍMIT PAGAMENT

                                                                                       NO DOMICILIAT     SI DOMICILIAT

Impost sobre vehicles de tracció mecànica                    06/06/2023                    01/06/2023

Impost sobre béns immobles                 1a fracció         05/07/2023                    02/05/2023

                                                            2a fracció             03/11/2023                    03/07/2023

                                                            3a fracció                                                  01/09/2023

                                                            4a fracció                                                  02/11/2023

Impost sobre béns immobles especials                          05/07/2023                    03/07/2023

Impost sobre béns immobles rústics                              03/11/2023                    02/11/2023

Impost sobre béns immobles rústics construïts              03/11/2023                    02/11/2023

Impost sobre activitats econòmiques                             15/11/2023                    02/11/2023

Taxa subministrament d’aigua           1r trimestre          26/05/2023                    03/04/2023

                                                            2n trimestre        25/08/2023                    03/07/2023

                                                           3r trimestre          24/11/2023                    02/10/2023

                                                           4rt trimestre         26/02/2024                    02/01/2024

Taxa gestió de residus domèstics        1a fracció          02/08/2023                    01/06/2023

                                                            2a fracció           05/12/2023                    01/08/2023

                                                            3a fracció                                                 02/10/2023

                                                            4a fracció                                                 01/12/2023

Taxa gestió de residus comercials                                 03/11/2023                    02/11/2023

Taxa Cementiri municipal                                              05/07/2023                    03/07/2023

Taxa entrada de vehicles - Gual                                    18/08/2023                    01/08/2023

Darrera actualització: 16.05.2023 | 20:28