Preinscripcions pel curs 2024-2025 a l'Escola Bressol la Fireta

Diumenge, 12 de maig de 2024

Del 14 al 31 de maig s'obre el període de preinscripció a l'Escola bressol La Fireta. La sol·licitud s’ha de presentar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament.

Per realitzar la preinscripció, s'ha d'adjuntar el model de sol·licitud disponible al web municipal degudament emplenat i de la documentació oportuna, fotocopiada per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. L’àrea d’Educació podrà requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

L'Ajuntament de Montmeló oferta, per al curs 2024-2025, les següents places a l'escola Bressol la Fireta: 8 places de nadons (I0), 37 places d'I1 i 18 places d'I2.

Recordem que el procés de preinscripció escolar s'inicia a mitjans de maig i acaba amb la formalització de la matrícula, a mitjans de juny. Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l'assignació final de places als centres educatius.

Del 14 al 31 de maig de 2024: presentació de sol·licituds

  • És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés.

 7 de juny de 2024: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

  • Es publicarà a la web municipal i també a l’escola bressol. Per tal de preservar la protecció de dades de caràcter personal, les dades es publicaran d’acord amb el número de sol·licitud assignat a cada sol·licitant.

Del 7 al 14 de juny de 2024: presentació de reclamacions

  • Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

17 de juny de 2024: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

  • Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

21 de juny de 2024: llista ordenada

  • Després del sorteig, s'elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l'assignació de places.

A partir del 22 de juny: matriculació

  • Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 

Sol·licitud plaça escola bressol La Fireta curs 2024-2025

Darrera actualització: 16.05.2024 | 13:32