Ordre del dia de Ple Ordinari del 30 de gener de 2024

Dimarts, 30 de gener de 2024

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 30 de gener de 2024, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, tindrà el següent ordre del dia:

PART RESOLUTIVA

PROPOSTES DE SECRETARIA:

 • 1.- Aprovació dels esborranys de les actes següents:

  • Sessió ordinària: 28 de novembre de 2023

  • Sessió extraordinària: 21 de desembre de 2023

 • 2.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

Àrea d’Alcaldia

 • 3.- Fixar per l'any 2024 el calendari de les sessions ordinàries del Ple

 • 4.- Aprovació del Pla de contractació per a l'exercici 2024

Àrea de Govern i Economia. Regidoria hisenda

 • 5.- Aprovació expedient de modificació de pressupost 1/2024

 • 6.- Aprovació expedient de modificació d'ordenança fiscal 26 exercici 2024

 • 7.- Donar compte informes morositat i període mig de pagament del quart trimestre de 2023

Àrea de Desenvolupament Urbà, Habitatge i Sostenibilitat

 • 8.- Declaració d'especial interès i bonificació de l'ICIO expedient d'obres núm. 2020/45 IES Montmeló promogut pels serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental (departament d'educació de la Generalitat de Catalunya).

 • 9.- Declaració d'especial interès i bonificació de l'ICIO expedient d'obres núm 2020/09 IES Montmeló promogut pels serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental (departament d'educació de la Generalitat de Catalunya).

PART DE CONTROL

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

Grups municipals

 • 10.- Moció per a la continuïtat del Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona Catalunya més enllà del 2026

Grups municipals: PSC-CP; Canviem Montmeló

 • 11.- Moció per la millora de la R8

Grup municipal Canviem Montmeló - Confluència (Canviem-C)

 • 12.- Moció per un Consorci de la xarxa pedablable del Vallès Oriental

MOCIONS D'URGÈNCIA

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.01.2024 | 12:21