Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar per al curs 2023-2024

Dimarts, 9 de maig de 2023

Consell Comarcal Valès Oriental -  Des d’avui, 9 de maig, i fins el 9 de juny, està obert el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal per al curs 2023/2024.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’ajuntament de residència. En el cas d’alumnat escolaritzat en una altra comarca, la sol·licitud s’ha de presentar al Consell Comarcal o municipi/centre que en faci la gestió amb el seu model de sol·licitud degudament emplenat i signat.

L’objecte d’aquestes bases és regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts de menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria i compleixin els requisits establerts en aquestes Bases.

 Les persones interessades han de presentar la sol·licitud i la documentació exigida per als ajuts de menjador des del dia 9 de maig, dia següent a la publicació de la seva convocatòria al DOGC fins el 9 de juny de 2023. 

S’atorgaran ajuts del 70% al 100% del cost de menjador d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars. L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació.

En són persones beneficiàries l’alumnat que cursa ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics i escolars que cursen segon i tercer de primer cicle d’educació infantil en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat de Catalunya on s’hagi implantat.

Per al curs escolar 2023-2024 s’estableix un preu de 6,91€/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,54 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores.

El termini de presentació de sol·licituds s’ha iniciat el 9 de maig de 2023 i finalitza el 9 de juny de 2023Es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs escolar, encara que la resolució de l’ajut no s’aplicarà amb caràcter retroactiu.

Com a novetats principals per a la convocatòria dels per al curs 2023/2024 destaquen:

  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a les situacions de més baixos ingressos, quan els ingressos de la unitat familiar no superin el 50% dels ingressos del llindar establert per al tram d’ajut del 70% garantit.
  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a alumnat amb discapacitat acreditada superior o igual al 33%, quan la renda de la unitat familiar no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% garantit.
  • Creació de dues noves deduccions aplicables en el càlcul de la renda familiar:
    • 1. Deducció de 500 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, en el cas de família nombrosa.
    • 2. Deducció de 1.000 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, quan la persona sol·licitant tingui acreditada la condició de discapacitat d’igual o més d’un 33%.
  • Augment de l’import de la unitat de consum que s’aplica a l’hora de determinar el llindar de renda familiar anual en funció dels membres computables de la unitat familiar. En els casos d’unitats familiars en què a la unitat familiar hi ha adults diferents als sustentadors principals (ex. avis) l’import d’aquesta unitat de consum específica es duplica respecte al curs anterior. Curs 22-23 = 2.841,40 euros / curs 2023-2024 = 5.682,80 euros.

 

Darrera actualització: 7.06.2023 | 10:05