El mes d'abril tanca amb un important descens de l'atur i un considerable augment de les contractacions, al Vallès Oriental

Divendres, 10 de maig de 2024

CCVOR - Les dades d’atur d’aquest darrer mes tornen a experimentar un descens notable, mantenint la línia de descens dels darrers mesos. Paral·lelament, s'han formalitzat a la comarca 10.726 contractes, fet que suposa un creixement de 1.164 contractes respecte al mes anterior, i 2.392 contractes més respecte ara fa un any.

Abril de 2024 ha tancat amb un important descens de les xifres d’atur registrat al Vallès Oriental. En concret, s’observa una reducció de 636 persones respecte el mes de març, la qual cosa suposa que a la comarca es registra un total de 18.871 persones en situació d’atur. És un descens intermensual important, del 3,2%.

Les dades també reflecteixen un descens important respecte l’abril de 2023, amb una reducció de 484 persones, és a dir, el 2,50%. La taxa d’atur provisional se situa lleugerament per sota del 9% (8,95%).

A Catalunya, l’abril de 2024 finalitza amb 337.030, la xifra més baixa en aquest mes des de 2008, quan es va situar per sota de les 300.000 persones. En comparació amb el mes anterior, l’atur registrat ha disminuït un 2,1% (7.359 persones menys).

Tant a Catalunya com a la nostra comarca, s’observa que l’atur registrat aquest mes d’abril se situa en la xifra més baixa registrada en un mes d’abril  des de 2008. L’abril de 2022 l’atur ja va registrar un descens molt important, i és que, de fet, abril és un mes que acostuma a ser de descens de l’atur (només va créixer a l’abril en 2008, 2009 i 2020).

Enguany la tònica es repeteix, i assoleix valors d’atur que se situen, de nou, a nivells de fa més 15 anys, just abans de l’impacte de les diferents crisis que han afectat en els darrers anys.

El descens de l’atur ha estat generalitzat a tots els àmbits i municipis de la comarca. Destaca la disminució d’atur registrada a Granollers (l’atur es redueix en 81 persones respecte el mes passat), Montornès del Vallès (56 persones menys que el mes passat) o Cardedeu (54 aturats menys). Només Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor o  Vallromanes, i Vilalba Sasserra mostren lleugers creixements de l’atur, que en cap dels casos supera la xifra de 10 persones.

Important creixement de la contractació, sobretot pel repunt de la temporal

Aquest creixement de les dades de contractació mostra un comportament diferenciat segons el tipus de contractació. La contractació indefinida registra un augment moderat respecte períodes anteriors (del 3,20% envers l’any passat o una mica mes del 8% respecte el mes passat); la contractació temporal creix amb molta més força i gairebé es dobla respecte l’any anterior (registra una variació del 48% respecte el mes d’abril de 2023 i el 14% respecte el mes passat).

Per sexes, les dones concentren el 44% de la contractació, amb un total de 4.728 contractes, una xifra que creix respecte el mes passat (4.307 contractes) i també respecte l’abril de 2023 (4.728), tot i que en termes de pes percentual els contractes signats per dones decau lleugerament: en aquest sentit, i respecte l’any passat, la contractació femenina no creix tant com la masculina (26% i 30% respectivament).

En els darrers mesos s’aprecia una recuperació de la contractació temporal, a diferència del que es va veure l’any passat i l’anterior. Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la Reforma Laboral el passat mes de desembre de 2021, a partir del 31 de  març de 2022 les empreses han d’adaptar els contractes al nou marc establert per la reforma, que presenta novetats importants en l’àmbit de les noves modalitats de contractes de formació, així com els canvis per a contractes temporals i fixos discontinus. La reforma pressuposa com a ordinari el contracte indefinit, redueix les causes en què es pot acudir als temporals, així com la duració d'aquests.

Al Vallès Oriental el percentatge de contractes indefinits suposa el 35% (3.775 contractes) del total de contractes, lleugerament per sota del  40% que suposava fa un any. La contractació temporal se situa en el 64%, ben lluny del 86% que suposava fa tres o quatre anys, però per sobre del 56% que es registrava l’abril de l’any passat.

Si s’analitza l’augment dels contractes segons modalitat, destaca a la banda de la contractació indefinida el guany dels contractes ordinaris a temps indefinit (+6%, 207 contractes més que fa un any). Els contractes convertits en indefinits no varien respecte el mes passat (254 contractes totals) però es redueixen respecte fa un any (es perd 1 de cada 4 contractes d’aquesta modalitat).

En l’àmbit de la contractació temporal, la modalitat que més creix, tant en termes interanuals com mensuals, és la dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció (creixen en 1.748 contractes respecte l’any passat i 604 respecte el mes passat).

Per activitats econòmiques, es manté el fet que 6 de cada 10 contractes del mes d’abril pertanyen al sector serveis, i dins d’aquest, les activitats creixen amb força; respecte l’any passat els contractes temporals vinculats a Informació i comunicacions, Hosteleria, comerç a l’engròs, transport i emmagatzematge. També creixen les activitats vinculades a la indústria manufacturera.

Els municipis de la comarca que registren un creixement interanual més destacat de la contractació són Llinars del Vallès, Lliçà d’Amunt, Montmeló i Caldes de Montbui. 

A Catalunya, l’abril de 2024 s’han formalitzat 205.973 contractes laborals, el 45,6% dels quals han estat indefinits (93.967 contractes) i la resta, temporals (112.006 contractes). En comparació amb el mes de març, la contractació laboral s’ha incrementat un 9,6% (18.027 contractes més), gràcies al fort ascens de la contractació temporal (+12,5%; 12.410 més), per bé que la indefinida també ha crescut considerablement (+6,4%; 5.617 més).

Respecte de l’abril de 2023, també s’ha registrat un ascens de la contractació (+11,7%; 21.500 més), impulsada per la temporal (+18,9%; 17.838 més), tot i que la indefinida també presenta una evolució favorable (+4,1%; 3.662 més). Per tant, la tònica de creixement de la contractació pel destacat impuls de la contractació temporal és una dada que es visualitza tant al conjunt català com comarcal.

* Dades de L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal

Darrera actualització: 16.05.2024 | 13:33