Crònica 66 - Maig 2023. Ja hem votat i ara què?

Dimecres, 31 de maig de 2023 a les 00:00

L’elecció de l’alcalde es fa en el Ple de constitució que se celebrarà dissabte 17 de juny a les 12 h del migdia a la Sala de la Concòrdia.

El municipi és la institució política més propera a la ciutadania. És el referent territorial bàsic per a tots els ciutadans i ciutadanes que hi viuen. Precisament la població és un dels tres elements imprescindibles per poder formar un municipi, al servei de la qual hi ha els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores.

L'ajuntament és la institució de govern i d'administració del municipi, i, com a tal, li corresponen les competències i les responsabilitats que les lleis atribueixen als municipis, a banda de les funcions de representar i promoure els interessos generals de la comunitat. La missió bàsica de tot ajuntament és doble: governar i administrar. Això vol dir que, a més de les funcions de mera gestió o administració de serveis, i de dur a terme activitats més o menys burocràtiques, els ajuntaments també han de fer les funcions de govern polític de la seva col·lectivitat.

Formen l'ajuntament l'alcalde o l'alcaldessa i els regidors i les regidores, que es trien cada quatre anys, en les eleccions municipals corresponents. L'ajuntament és una institució complexa, que funciona a partir dels òrgans que resulten de l'organització municipal. Els dos òrgans més destacats de tot ajuntament són l'alcaldia i el ple.

Els ajuntaments són elegits per les persones que tenen la condició de veí o veïna, és a dir, les persones majors d'edat que tenen fixada legalment la seva residència al terme municipal. Les eleccions són convocades per reial decret i s'han de celebrar obligatòriament el quart diumenge de maig, cada quatre anys.

El nombre de membres que ha de tenir cada ajuntament varia en funció de la seva població, i oscil·la entre els tres regidors o regidores als municipis de menys de 100 habitants, i els vint-i-cinc regidors o regidores que corresponen als de 100.000 habitants, i un més per cada 100.000 habitants o fracció que passi d'aquesta xifra de població. I que en el cas de Montmeló, és de 13 regidors/ regidores. En tot cas, el nombre de membres d'un ajuntament ha de ser senar.

Qui ha d'elegir l'alcalde o l'alcaldessa és el ple de l'ajuntament, tenint en compte que si cap persona candidata no obté la majoria absoluta en la primera votació es proclama alcalde o alcaldessa qui encapçali la llista més votada per la ciutadania.

Els 13 regidors i regidores en la sessió plenària constitutiva i un cop presa possessió del càrrec trien l'alcalde votant de forma secreta, entre els diferents candidats.

Un cop constituïda la Corporació, el Ple i l'alcalde, en l'exercici de les seves respectives competències, procediran a adoptar les mesures organitzatives prèvies i necessàries per a l'inici de la normal activitat de la Corporació entrant, que configuraran el nou cartipàs municipal.

L'alcalde, dintre dels vint dies hàbils següents a la sessió constitutiva, mitjançant Decret, procedirà a adoptar les diferents resolucions que permetran el govern i l'administració del municipi en els quatre anys vinents.

Equip redactor del Crònica

 

Fe d'errates

En el moment de redactar i imprimir aquest "Crònica 66", es va publicar una errada en el nombre de vots, atorgant 471 a Junts, quan la xifra real era 479; i 563 a Fem, quan la xifra final era 555. Hem procedit a rectificar la xifra a la notícia de la pàgina web. Aquest és el resultat exacte de nombre de vots a Montmeló:

  • PSC               1855 vots
  • Canviem          944 vots
  • Fem                 555 vots
  • Junts               479 vots 
  • ERC                186 vots
  • Blancs              77 vots
  • Nuls                  51 vots
Darrera actualització: 02.06.2023 | 09:57