Compost gratuït a la xarxa comarcal de deixalleries

Dimarts, 30 d’abril de 2024

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental- La xarxa comarcal de deixalleries oferirà del 5 a l’11 de maig i en el marc de la celebració de la Setmana Internacional del Compost (International Compost Awareness Week – ICAW2024) compost gratuït provinent de les restes orgàniques tractades a la Planta de digestió anaeròbica i de compostatge del Consorci.

En el marc d’aquesta setmana, que se celebra en diferents països per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis, els usuaris i les usuàries de les deixalleries podran disposar de compost gratuït per als seus horts i jardins particulars, fins a 50 litres per persona cada vegada que utilitzi la deixalleria i fins que s’exhaureixin les existències.

Amb aquesta campanya i sota la marca COMPOSTVO es vol fomentar l’ús del compost provinent de la recollida selectiva de la fracció orgànica i recompensar la ciutadania el seu esforç per separar-la a casa de forma correcta facilitant així que se’n pugui obtenir compost i biogàs.

A la Planta de digestió anaeròbica i de compostatge de Granollers hi arriba el residu orgànic dels municipis del Vallès Oriental, Maresme i Moianès, més de 55.000 tones, que es tracten per produir biogàs i aproximadament 5.000 tones de compost anuals.

Beneficis del compost

Si transformem els residus orgànics en adob, contribuïm a la lluita contra el canvi climàtic. El cicle de la matèria orgànica és un exemple evident de bioeconomia circular. Un cop tractat, els residus orgànics esdevenen un recurs, el compost, que aporta matèria orgànica, nutrients i microorganismes als sòls i millora la fertilitat i la producció dels conreus.

Les característiques físiques, químiques i biològiques del compost permeten que aquest producte pugui ser utilitzat en diversos àmbits i activitats obtenint resultats molt positius:

- Com a adob natural en agricultura (cereals, horta, fructicultura, vinya, ...).

- Com a fertilitzant en tasques de jardineria i en la formulació de substrats.

- Com a restauració de sòls degradats en projectes d’obra pública (clausura d’abocadors, regeneració de talussos,...) o en restauració d’activitats extractives.

Darrera actualització: 30.04.2024 | 10:53