Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:11  |  07/07/2020

Data i hora oficial

El temps

PSC - Un pressupost útil per a la gent (Crònica 33)

27/5/2020

La pandèmia provocada pel Covid-19 que ha motivat l’Estat d’Alarma en el que ens trobem immersos ha fet evidents un seguit de situacions que fan necessari, ara més que mai, fer replantejament i correcció de polítiques i maneres de fer.

 

La problemàtica sanitària, que tot indica serà seguida d’una difícil  situació econòmica i social , ens ha demostrat com les polítiques privatitzadores i de retallades aplicades pels governs de dretes han deixat el nostre sistema sanitari totalment desprotegit.

 

Només l’entrega i professionalitat dels treballadors i treballadores del sistema ens han permès minorar, dins del possible, els efectes devastadors  d’una pandèmia inimaginable no fa pas gaire mesos.

 

El paper dels voluntaris i voluntàries  disposats en tot moment i per a tot allò que s’els demanès també ha estat també determinant. A Montmeló hem tingut un bon exemple amb el grup de cosidores, i els voluntaris i voluntàries que han col·laborat en els repartiments de Càritas o dels equips informàtics als alumnes dels diferents centres escolars

No és de rebut, però, que les urgències sanitàries, com les econòmiques i socials depenguin del voluntarisme i entrega de professionals i voluntaris.

 

S’han de revertir polítiques de tall neoliberal que han posat per davant l’obssessió per un control del dèficit que fins i tot impedeix als ajuntaments emprar el superàvit dels seus comptes en res que no sigui reduir l’endeutament.

 

La supressió de la Regla de la despesa és també una feina inajornable que el Govern de l’Estat haurà d’afrontar més d’hora que tard.

 

A Montmeló, com a la majoria de pobles, l’Estat d’alarma ha capgirat totes les previsions que s’havien fet per al 2020 en uns pressupostos aprovats de manera unànim pel Ple.

 Això ha obligat a una primera modificació pressupostària per a dotar partides específiques dirigides a cobrir, dins el possible, necessitats de tota mena.

 

Autònoms, comerços, petita empresa i ciutadania en general compten amb el suport del seu Ajuntament,  per afrontar els propers mesos i anys que es preveuen difícils, amb tot un seguit de bonificacions, subvencions, exempcions i facilitats tributàries.

 

L’equip de govern del PSC, sabedor que l’administració local és la primera a la que els ciutadans i ciutadanes s’adrecen,  n’és conscient que venen temps difícils i que no es podran esmerçar esforços a l’hora de recolzar als veïns i veïnes més afectats per aquesta crisi.

 

El Pressupost ha de ser una eina dotada de suficient flexibilitat per a modificar les seves prioritats, sobretot en l’apartat de despeses i en situacions com la que estem vivint. Ha de ser, en resum, una eina útil per a la gent; perquè ningú no quedi enrere.

 

S’ha fet una modificació pressupostària  i un paquet de mesures que de ben segur que no seran les úniques accions que caldrà fer, tot i les limitacions econòmiques que tenim. Ara caldrà que les administracions superiors tinguin present que sense recursos poques competències es poden exercir i pocs serveis es poden prestar. Data de modificació: 27/05/2020 13:02:53