Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:24  |  28/05/2022

Data i hora oficial

El temps

PSC - Pressupost de consens (Crònica 28)

19/11/2019

En poques setmanes el Ple municipal debatrà i aprovarà, així ho esperem, el pressupost per al 2020. Un pressupost, el primer de la legislatura 2019-2023, que al marge dels grans projectes ( Ampliació de la Residència Can Dotras, Centre de FP en química ,Tanatori i segona fase de la integració urbana de la llosa) tindrà com a objectiu el manteniment de tots i cada un dels serveis oferts actualment, implementant totes les millores que es creguin oportunes, al mateix temps que es posaran en marxa serveis que donin resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania.

 

És per això que l’equip de govern del PSC buscarà el màxim consens en la confecció i aprovació del pressupost, tot tenint en compte les limitacions que lleis com la LRSAL imposen a l’administració local; una administració que és la primera a la que els veïns i veïnes acudeixen i que al llarg dels anys ha anat assolint la prestació de serveis que, moltes vegades, no són competència seva, bàsicament en temes socials i educatius, i gairebé sempre sense aportacions econòmiques d’aquelles administracions competents en la matèria. Uns temes que són claus per al manteniment i la millora de la cohesió social.

 

El consens assolit, encara que amb matisos de procediment i calendari més que de concepte, en l’aprovació de les Ordenances fiscals ha de tenir continuïtat en l’aprovació d’un pressupost que ha de fer possible el desenvolupament de polítiques que tenen a les persones com a eix vertebrador de les mateixes, amb una atenció especial cap a aquells col·lectius més castigats per una crisi que no ha acabat de marxa mai.

 

La revisió del Reglament de prestacions que s’està fent actualment, amb participació de tots els grups polítics que integren el Ple ha de servir per a corregir possibles desajustos en els requisits i barems establerts.

 

Certament hi ha apartats del Pressupost que no permeten gaire marge a la modificació, tant a l’alça com a la baixa, com ara els relatius al personal, els canons, els interessos i amortitzacions del deute, quotes de renting i fins i tot els subministraments. En els apartats “no compromesos” són en els que caldrà definir les prioritats, tot tenint en compte les limitacions que marquen tant els ingressos com la pròpia legislació, especialment amb la Regla de la Despesa.

 

El compliment dels diferents ratis de sostenibilitat financera ( Endeutament, Regla de la despesa, Període mitjà de pagament a proveïdors), és total per part de l’Ajuntament de Montmeló i així s’han de mantenir per tal de garantir la presència a les possibles Fundacions o Consorcis que  desenvolupin tant el Centre de FP en química com la possible gestió de la Fórmula 1 en exercicis vinents.

 

El consens és possible perquè a totes les formacions que integren el Ple els mou un interès comú, que no és altre que el benestar de la gent de Montmeló.Data de modificació: 26/11/2019 10:04:23