Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:47  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

PSC - Pressupost 2021: Romanent d’1.800.000 euros (Crònica 53)

23/3/2022

Amb data 23 de desembre de 2020 , el govern municipal format per PSC i ERC va aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Montmeló per a 2021, amb el recolzament de Fem Montmeló i el vot en contra de Canviem Montmeló.

 

Després d’un any 2020 del tot convuls, les incògnites sobre el 2021 eren molt grans i el pressupost mira a de preveure tot allò que pogués passar, tenint en compte que les administracions locals són les primeres en afrontar les problemes de la ciutadania i les últimes en rebre els recursos necessaris per complir amb les competències pròpies i amb les que no ho són però que fa anys que estan assumides i a les que es dona resposta de manera ràpida i eficient.

 

La Llei Orgànica 2/2012 , d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera aprovada pel govern del PP impedia que els romanents de tresoreria positius poguessin ser utilitzats per a inversions, dificultant això, encara més, la gestió d’uns recursos clarament insuficients.

 

El govern de Pedro Sánchez ja va permetre, el 2020, utilitzar aquest romanent de tresoreria del 2019, i segueix mantenint vigent autorització.

 

En la comptabilitat municipal cal diferencia entre el romanent de tresoreria i el romanent de tresoreria per despeses generals.

 

El primer d’ells és el resultat de sumar als fons líquids (saldos en comptes corrents i en efectiu) els drets pendents de cobrament i restant les obligacions pendents de pagament.

 

La formula és aquesta: RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament

El romanent de tresoreria per despeses generals ha de tenir en compte els drets pendents de cobrar de difícil o impossible recaptació  ( en una comptabilitat empresarial serien les previsions per insolvències) i l’excés de finançament afectat, que serien partides que integren el romanent general però que ja estan compromeses en despeses encara no executades.

 

La fórmula és aquesta: RT per despeses generals = RT - Drets pendents de cobrar de difícil o impossible recaptació - Excés de finançament afectat.

 

Aquests dies s’ha procedit al tancament pressupostari de l’exercici 2021 i ens omple de satisfacció el resultat del mateix que posa de manifest la gestió eficient i la solvència de l’entitat, amb un Romanent de tresoreria per despeses generals  de, en números rodons, un milió vuit-cents mil euros (1.800.000€) que han de permetre afrontar amb garanties les inversions de l’exercici 2022, entre les que destaca la futura residència per a la gent gran, la reforma de les piscines municipals i un munt més d’imports més petits però no per això menys importants.Data de modificació: 31/03/2022 11:56:06