Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

06:31  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

PSC - El govern local amb el comerç (Crònica 44)

18/5/2021

El govern local amb el comerç

 

Després de més d’un any de pandèmia el sector comercial, i en especial l’hostaleria són uns dels grans perjudicats a causa dels diversos tancaments i limitacions en l’aforament que s’han anat imposant per tal d’evitar, encara més, la propagació del virus.

 

La major part de les despeses que ha de suportar un negoci d’hostaleria tenen a veure amb l’arrendament del local, impostos estatals, contractació de personal, etc. La part de despesa que representen els impostos i taxes municipals és molt reduïda en comparació amb la resta i en molts casos ja gaudeix de bonificacions per a determinades circumstàncies.

 

D’altra banda, cal tenir en compte que les taxes corresponen a serveis que presta l’Ajuntament i per els quals també l’Ajuntament té un cost, com ara la prestació del servei d’aigua o la recollida d’escombraries.

 

És per això que el marge de maniobra de les administracions locals en matèria tributària és molt baix. Qualsevol modificació en els imports a pagar en taxes provoca directament un dèficit en el servei prestat que haurien d’assumir la resta d’usuaris, com és el cas de l’aigua o les escombraries, o es provocarien desajustos en el pressupost, en perjudici d’altres partides.

 

Una de les partides que permet corregir aquestes diferències i altres, com les causades per la Co-vid-19, és el Fons de Contingència.

 

Aquest Fons permet finançar despeses extra en matèria de Serveis Socials, Promoció Econòmica i Personal, per exemple, però també les disfuncions que poden causar els menys ingressos.

 

Amb tots aquests entrebancs l’equip de Govern ha manifestat sempre el seu suport al comerç local, com va quedar ben palès a la passada Campanya de Nadal i amb altres actuacions concretes, entre elles ajuts dineraris directes.

 

Enguany ja s’han fet dues modificacions a les ordenances fiscals, el passat mes d’abril,  que suposaran menys ingressos a l’Ajuntament. Aquestes modificacions afecten a les bonificacions per trasllat d’una activitat existent d’un local a l’altre i als canvis de titularitat i traspassos entre diferents titulars. Aquestes bonificacions passen del 50% anterior al 90% actual

 

La darrera modificació, que s’aprovarà aquest mateix mes de maig,  té a veure amb la taxa de terrasses que estarà bonificada en un cinquanta per cent, mantenint-se les ampliacions d’espai autoritzades l’any passat.Data de modificació: 14/03/2022 14:09:11