Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:12  |  04/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Més envasos de plàstic i menys quilos de resta a Montmeló

  • Comparativa residus recollits a Montmeló: 01/10/2021 vs. 01/10/2022

    Comparativa residus recollits a Montmeló: 01/10/2021 vs. 01/10/2022

  • Comparativa residus recollits a Montmeló: última setmana contenidors oberts vs. primera setmana contenidors tancats

    Comparativa residus recollits a Montmeló: última setmana contenidors oberts vs. primera setmana contenidors tancats

20/10/2022

Han passat dues setmanes amb els contenidors tancats i un més i mig des de que es va comença a informar del canvi de sistema de recollida selectiva amb contenidors tancats i els resultats ja comencen a notar-se. Ha baixat notablement la quantitat d’escombraries llençades al contenidor gris i ha pujat la quantitat de residus reciclables, especialment el plàstic i l’orgànica.

 

L'oficina de residus del carrer Diputació va obrir les portes al públic el 5 de setembre amb la finalitat d'oferir el servei d'entrega de targetes i d'informar a la ciutadania de com s'implantaria el nou model de recollida selectiva que està funcionant des del 3 d'octubre.

 

Entre el 5 de setembre i l'1 d'octubre l'oficina ha estat atesa per un equip de quatre informadors ambientals i entre el 3 i el 15 d'octubre, l'equip d'informació es va reduir a dues persones. En total, han estat 664 hores de dedicació per part del personal d'informació. A finals del mes de setembre es van contractar 2 persones informadores que han estat donant suport a l'oficina, revisant les anomalies de les àrees de contenidors i donant informació a la ciutadania.

 

En data de 15 d'octubre de 2022, el nombre d'habitatges informats i, en conseqüència, el nombre de targetes distribuïdes ha sigut de 3.270 sobre un total de 3.657 habitatges, la qual cosa significa que un 89,4% dels habitatges de Montmeló disposen de la targeta d'obertura dels contenidors.

 

A partir de la informació del consum d'aigua dels habitatges, s'ha calculat un mínim de 142 habitatges sense subministrament i, per tant, on no resideix ningú (i ningú ha recollit la targeta). Considerant aquesta bossa mínima d'habitatges buits, el percentatge de targetes entregades a habitatges amb persones que hi resideixen és del 93%.

 

Segons IDESCAT 2011 el percentatge d'habitatges buits a la comarca del Vallès Oriental és d'un 9,348% respecte al total. Extrapolant aquesta dada, es calcula un nombre de 342 habitat-ges buits a Montmeló. Aplicant aquesta extrapolació, el nombre de targetes entregades a Montmeló estaria al voltant del 98,6%.

 

Del total de targetes entregades s'han realitzat 592 excepcions justificades a la limitació d'obertura de la fracció de resta, la qual cosa significa un 18,1% del total. Les excepcions majoritàries han estat per bol-quers, amb un 64%, seguides per la tinença d'animals de companyia, un 26% de gossos i un 9% de gats.

 

Dels resultats obtinguts fins a l'11 d'octubre i comparant amb els resultats de l'any 2021 s'obtenen les següents dades (gràfica 1): l'augment de les diferents fraccions de residus reciclables (envasos, orgànica i paper) ha estat molt considerable, especialment en l'apartat d'envasos que gairebé ha doblat la xifra de fa un any i també respecte a l'orgànica amb un 89% més. Per la seva banda, la quantitat de residus de resta (gris) ha baixat en un 58%, passant de 66.640 kl a només 27.680 kl.

 

Comparant la darrera setmana de setembre i la primera d’octubre on els contenidors ja estaven tancats, obtenim els següents resultats (gràfica 2): totes les fraccions de residus reciclables pugen i la resta baixa molt considerablement en un 42% menys.

 

En conseqüència. Podem parlar que el nou sistema de contenidors tancats està provocant un considerable augment del reciclatge i una baixada important de la matèria no reciclable (contenidor gris). Encara és molt d'hora per fer altres consideracions, però les xifres juguen a favor de Montmeló i són una molt bona notícia pel medi ambient i la sostenibilitat local.

 

Xifres al marge, l'Ajuntament es mostra molt satisfet de la resposta general de la ciutadania davant aquest repte de canvi i adaptació a un nou model de recollida de residus i mostra el seu agraïment. L'oficina de residus continua oberta al públic per tramitar totes les anomalies que es puguin derivar amb l'ús de les targetes o de l'APP de residus. Us recordem que teniu també a la vostra disposició el web www.residusmontmelo.cat  per resoldre dubtes.Data de modificació: 20/10/2022 18:35:22