Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

05:03  |  04/02/2023

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple Ordinari del 25 d'octubre de 2022

 • Ple Ajuntament de Montmeló

  Ple Ajuntament de Montmeló

28/10/2022

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 25 d'octubre de 2022, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, tindrà el següent ordre del dia:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 26 DE JULIOL DE 2022. No es vota.


ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- INICI DE LA DISSOLUCIÓ DE L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovada per 9 vots a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 vots en contra (Canviem).
 • 3.- MOCIÓ D'ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ PER AL DRET A INGRESSOS PER A UNA VIDA DIGNA ALS NOSTRES POBLES I CIUTATS. Aprovada per unanimitat.
 • 4.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT I L'ACOMPANYAMENT EN EL DOL GESTACIONAL, PERINATAL I NEONATAL. Aprovada per unanimitat.

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2023. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC), 2 abstencions (Fem) i 4 vots en contra (Canviem).
 • 6.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022. No es vota.

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 7.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM PER A POSSIBILITAR CANVI D'ÚS DE LOCALS A HABITATGES EN DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI. Aprovada per 9 vots a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 abstencions (Canviem).
 • 8.- APROVACIÓ INICIAL IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DEL NUCLI DE LA POBLACIÓ A LES INSTAL·LACIONS DEL CIRCUIT DE BARCELONA CATALUNYA. Aprovada per unanimitat.
 • 9.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ I EL SR JOAN MANILS FANÉS PER LA PERMUTA D'IMMOBLES I FACILITAR L'EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Aprovada per unanimitat (abstenció de Jordi manils)

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. REGIDORIA BIODIVERSITAT

 • 10.- APROVACIÓ CONVENI CESSIÓ IMMOBLE ENTRE L´AJUNTAMENT I EL CONSORCI DE GESTIÓ DE RESIDUS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DEIXALLERIA. Aprovada per unanimitat.

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. REGIDORIA INFÀNCIA I JOVENTUT

 • 11.- PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2019-2022 PER A L'EXERCICI 2023. Aprovada per 9 vots a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 abstencions (Canviem).

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 12.- MOCIÓ AMB MOTIU DEL DIA HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA. Aprovada per unanimitat.

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 13.- MOCIÓ DE SUPORT A LA GARANTIA DE RENDES. Aprovada per unanimitat.

 

GRUPS MUNICIPALS

 • 14.- MOCIÓ DE SUPORT A LES DONES IRANIANES. Aprovada per unanimitat.

 Data de modificació: 08/11/2022 13:51:26