Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

04:26  |  10/12/2022

Data i hora oficial

El temps

Dimecres 8 s'obre el termini per a la sol·licitud de subvenció del Bo Lloguer Jove

  • subvenció del Bo Lloguer Jove

    subvenció del Bo Lloguer Jove

2/6/2022

Dimecres 8 de juny a les 9.00 h s'obre el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del Bo Lloguer Jove que finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.

 

A 1 de juny de 2022 s’ha publicat en el DOGC la Resolució DSO/1650/2022, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució DSO/1422/2022, d’11 de maig per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

 

 

Consideracions rellevants:

 

· Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.

 

· Imports màxims de lloguer mensual: 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.

 

 

Com i on s’han de sol·licitar:

 

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

 

  • a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.
  • b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Montmeló. Oficina d’Atenció Ciutadana. (Plaça de la Vila 1- 08160 Montmeló – tlf: 9335720000).
  • c) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 

Informació relacionada

 

 1. Formulari de sol·licitud presencial

 

2. Declaració responsable d’ingressos (només pels joves sol·licitants que han començat a treballar a l’any 2021 i/o 2022)

 

3. Full de dades bancàries SEPA , recordem que també s’accepta document equivalent (certificat titularitat)

 

4. Manual sol·licitud electrònica (pendent de publicació per la Generalitat el dia 8/6 a les 9 h).

 

5. Manual aplicació ajuts

 

6. FAQS Bo lloguer jove convocatòria

 

7. Manual punts clau

 

 


Informació relacionada


Data de modificació: 07/06/2022 11:46:01