Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

08:07  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple Extraordinari del 25 de maig de 2022

 • Ple Extraordinari

  Ple Extraordinari

26/5/2022

La sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va fer el 25 de maig de 2022, a les 18 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va acordar les següents resolucions:

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 1.- SOL·LICITUD DE PRORROGA DEL CONVENI PER A L'ANY 2023 ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2022. Aprovada per 7 vots a favor ( PSC i ERC), 4 vots en contra (Canviem) i 1 abstenció (Fem)
 • 3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NUM. 26. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 4.- REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AÏLLAT PER A RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. REGIDORIA D'EDUCACIÓ

 • 5.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL "LA FIRETA". Aprovada per 9 vots a favor (PSC, Fem i ERC) i 4 vots en contra (Canviem)

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER A LA CONSIDERACIÓ, DEBAT I POSTERIOR APROVACIÓ PER PART DEL PLE, AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA L'HOMOFÒBIA, LA TRANSFÒBIA I LA BIFÒBIA. Retirada

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 7.- MOCIÓ PER ARRANJAR LA ZONA DEL CASAL DE LES TRES CREUS I CONCRETAR EL COMPROMÍS ADQUIRIT PER REHABILITAR-HI UN PARC DE LLEURE INFANTIL. Aprovada per 6 vots a favor (Canviem i Fem) i 7 abstencions (PSC i ERC)
 • 8.- MOCIÓ PER ERRADICAR L'AMIANT A MONTMELÓ I D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA CAMPANYA "AMIANT ZERO A EUROPA". Aprovada per unanimitat

 

 Data de modificació: 20/07/2022 08:20:07