Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:08  |  28/09/2022

Data i hora oficial

El temps

Resum del brot de legionel·losi declarat a Montmeló-Montornès del Vallès

  • Legionel·losi

    Legionel·losi

4/5/2022

Controlat el brot de legionel·losi detectat al mes de novembre malgrat no s’ha pogut establir la font infecciosa concreta causant del brot, segons ens comunica el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallés Occidental i Vallès Oriental.

 

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallés Occidental i Vallès Oriental.- El Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Vallès Oriental, i el Servei de Salut Pública del Vallès Oriental de la Subdirecció Regional de Salut Pública a Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments de Montmeló i Montornés del Vallès, han dut a terme la investigació i el control d’un brot de legionel·losi que es var produir durant el mes de novembre als municipis de Montmeló i Montornès del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental.

 

El nombre d’afectats en aquest brot ha estat de 44 persones. Els casos corresponien a 32 homes i 12 dones d’entre 37 a 92 anys, que van iniciar símptomes entre el 5 al 21 de novembre de 2021. Del total d’afectats, 34 casos eren residents dels municipis de Montmeló o Montornès del Vallès, 6 casos tenien relació amb el municipi de Montornès del Vallès per motius de feina; i 4 casos eren residents dels municipis limítrofs, concretament de Mollet del Vallès o Parets del Vallès.

 

Els casos van ser declarats entre el dilluns 15 i el dijous 25 de novembre, a partir de la consulta a urgències hospitalària o ambulatòria i confirmació del diagnòstic. Tant la investigació epidemiològica com la investigació ambiental es van iniciar al mateix dia que es va detectar el brot amb data del 15 de novembre de 2021.

 

No s’han detectat nous casos relacionats amb aquest brot des del 25 de novembre de 2021.

 

Es va recollir tota la informació clínica i epidemiològica dels afectats per delimitar on podrien haver pogut contagiar-se i es va dur a terme inspeccions sanitàries a les instal·lacions de risc dels dos municipis, com ara instal·lacions industrials de torres de refrigeració d’aigua, i altres considerades de menys risc, i recollida de mostres d’aigua d’aquestes instal·lacions per analitzar. Aquestes inspeccions es va dur a terme entre el 15 al 22 de novembre de 2021.

 

Com a mesures preventives, des del mateix moment de l’inici de les inspeccions sanitàries, es va ordenar els tractaments de neteja i desinfecció de xoc del tots els circuits implicats en la investigació dels quals es van recollir les mostres. En total es van prendre 78 mostres d’aigua d’aquestes instal·lacions, de les quals 3 van ser positives a L. pneumophila SG1.

 

Es va poder realitzat l’estudi molecular de 24 mostres clíniques per determinar la seva concordança amb les mostres ambientals positives a Legionella pneumophila SG1. No es va determinar concordança entre les mostres clíniques i les mostres ambientals positives a Legionella pneumophila SG1, donat que els resultats no van ser coincidents.

 

Es va ampliar l’estudi molecular d’aquelles mostres ambientals que no van ser positives a Legionella pneumophila SG1, però amb resultat positiu de flora interferent o PCR positiva, per determinar la seva concordança amb les mostres clíniques. Tampoc es va poder determinar concordança entre les mostres clíniques i aquestes mostres ambientals, donat que els resultats no van ser concloents i/o coincidents.

 

Totes les actuacions ambientals realitzades per part del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental, que van finalitzar amb data del 22 de novembre, dictaminant a totes les empreses tractament neteja i desinfecció de xoc de les instal·lacions o circuits, no s’han notificat més persones afectades.Data de modificació: 04/05/2022 14:30:44