Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:59  |  26/11/2022

Data i hora oficial

El temps

El Síndic ha rebut 12 visites en el seu desplaçament a Montmeló

  • Sindic

    Sindic

28/4/2022

El Síndic de Greuges ha rebut un total de 12 visites i trucades en el seu desplaçament a Montmeló del 27 d’abril de 2022. Les persones ateses per l’equip del Síndic presencialment a la casa d’Entitats del Centre Cultural La Torreta o per trucada o videotrucada han presentat 5 queixes i han fet 7 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb consum (gas i electricitat)  urbanisme, medi ambient, tributari,  etc. Tres de les cinc queixes presentades anaven adreçades a l’Ajuntament de Montmeló.

 

La visita de l’equip del  Síndic de Greuges de Catalunya a Montmeló respon a l’objectiu d’apropar aquesta institució a les persones per facilitar la presentació de queixes i fer consultes  i s'emmarca amb les visites que amb regularitat el Síndic fa als municipis i barris de Catalunya.

 

Què és el Síndic de Greuges?

 

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l'Administració catalana, amb l'objectiu d'ajudar a millorar-ne el funcionament

 

També supervisa les empreses privades que presten serveis d'interès públic, com ara la llum, la telefonia, l'aigua, el gas, el servei postal, etc.

 

Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.

 

Atribucions específiques

 

El Síndic té el mandat d’avaluar el compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La llei  també atorga al Síndic funcions específiques relatives a la defensa de drets i llibertats de les persones LGTBI en matèria de no-discriminació. També li atribueix la missió de garantir el compliment de la igualtat efectiva de dones i homes.

 

El poder del Síndic és la persuasió. En les seves resolucions, el Síndic fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

 

Cada any el Síndic informa el Ple del Parlament sobre  les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.

 

Trobareu més informació sobre el Síndic a la web www.sindic.catData de modificació: 28/04/2022 18:20:23