Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

08:41  |  01/10/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Montmeló, del 26 d'abril de 2022

 • Ple Ajuntament de Montmeló

  Ple Ajuntament de Montmeló

 • Ple Ordinari de l'Ajuntament de Montmeló, del 26 d'abril de 2022

  Ple Ordinari de l'Ajuntament de Montmeló, del 26 d'abril de 2022

27/4/2022

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que va tenir lloc el 26 d'abril de 2022, va adoptar les resolucions següents:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE MARÇ DE 2022. No es vota


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 12 I 21 DE L'EXERCICI 2022. Aprovada amb 9 vots a favor (PSC, ERC i FEM Montmeló) i 4 vots en contra (Canviem Montmeló)
 • 3.- DONAR COMPTE INFORMES MOROSITAT I PERÍODE MIG DE PAGAMENT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022. No es vota

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DE LA CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL VALLESANA. Aprovada amb 7 vots a favor (PSC i ERC), 4 vots en contra (Canviem Montmeló) i 2 abstencions (FEM Montmeló)

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC - CP)

 • 5.- MOCIÓ "AVORTAMENT SENSE ASSETJAMENT". Aprovada per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÈS (PSC - CP), GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM) i GRUP MUNICIPAL FEM MONTMELÓ (FEM)

 • 6.- MOCIÓ "SOBRE ACORD DE CORESPONSABILITAT I COGOVERNANÇA AMB EL MÓN LOCAL PEL QUE FA AL FOMENT I AL FINANÇAMENT DE L'EDUCACIÓ DE 0-3 ANYS A CATALUNYA". Aprovada amb 12 vots a favor (PSC, Canviem Montmeló i FEM Montmeló) i 1 abstenció (ERC)


GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 7.- MOCIÓ SOBRE L'ÚS DEL PROGRAMA ESPIA DE VIGILÀNCIA PEGASUS I ALTRES PROGRAMES EQUIVALENTS. Aprovada amb 7 vots a favor (Canviem Montmeló, ERC i FEM Montmeló) i 6 abstencions (PSC).

 

 • 8.- MOCIONS
 • 9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 10.- PRECS I PREGUNTES

 

 Data de modificació: 28/04/2022 18:28:17