Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

02:06  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Resolucions del Ple Ordinari del 29 de març de 2022 de l'Ajuntament de Montmeló

 • Ple Ajuntament de Montmeló

  Ple Ajuntament de Montmeló

30/3/2022

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que va tenir lloc el 29 de març de 2022, va adoptar les resolucions següents:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 22 DE FEBRER DE 2022. No es vota

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS QUE REGULEN LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ. Aprovada amb 9 vots a favor (PSC, ERC i FEM Montmeló) i 4 vots en contra (Canviem Montmeló)

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA. Regidoria Participació Ciutadana

 • 3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Aprovada amb 9 vots a favor (PSC, ERC i FEM Montmeló) i 4 vots en contra (Canviem Montmeló)

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2022. Aprovada amb 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (Canviem Montmeló i FEM Montmeló)
 • 5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS 25 I 27 DE L'EXERCICI 2022. Aprovada amb 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (Canviem Montmeló i FEM Montmeló)
 • 6.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST ANY 2021, DE L'AJUNTAMENT I DE L'ORGANISME AUTÒNOM "RESIDÈNCIA CAN DOTRAS". No es vota
 • 7.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2022. Aprovada amb 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (Canviem Montmeló i FEM Montmeló)
 • 8.- APROVACIÓ DEL PLA DE CONTRACTACIÓ PER A L'ANY 2022. Aprovada amb 9 vots a favor (PSC, ERC i FEM Montmeló) i 4 abstencions (Canviem Montmeló)

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM A L'ÀMBIT DEL PA16. Aprovada per unanimitat
 • 10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER A POSSIBILITAR CANVI D'ÚS DE LOCALS A HABITATGES EN DIFERENTS ZONES DEL MUNICIPI. Aprovada per unanimitat
 • 11.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL POUML A L'AMBIT DEL PM01 SOTA EL MOLI I PA18 SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL. Aprovada per unanimitat
 • 12.- ESMENAR L'ACORD DE CESSIÓ A INCASOL DE FINCA ENTRE ELS CARRERS POETA JOAN MARAGALL I MONTSERRAT DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL. Aprovada per unanimitat

 

ÀREA DE D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

 • 13.- ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SOBRE L'IMPORT DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL. Aprovada per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 14.- MOCIÓ PER RECLAMAR L'OBERTURA D'ESPAIS DE NEGOCIACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I LA COMUNITAT EDUCATIVA I LA MORATÒRIA DE LA NOVA PROPOSTA DE REORGANITZACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR. Aprovada amb 12 vots a favor (PSC, Canviem Montmeló i FEM Montmeló) i 1 vot en contra (ERC)
 • 15.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE DEL SÀHARA EN EL MARC DEL PROCÉS DE DESCOLONITZACIÓ SUSTENTAT EN LES RESOLUCIONS DE L'ONU. Moció retirada

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP)

 • 16.- MOCIÓ MUNICIPAL EN DEFENSA DEL RECONEIXEMENT DE L'AUTOGOVERN DEL SÀHARA OCCIDENTAL I DE LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ LOCAL AMB EL POBLE SAHARAUÍ. Moció retirada

 

GRUPS MUNICIPALS

 • Aprovada per unanimitat17.- DECLARACIÓ DEL PLE DE MONTMELÓ SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA. Aprovada per unanimitat


Data de modificació: 31/03/2022 19:34:54