Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:16  |  28/01/2023

Data i hora oficial

El temps

Articles d'opinió dels grups polítics - Crònica 53 - Març 2022

  • Articles d'opinió: PSC - Canviem Montmeló - Fem Montmeló - ERC

    Articles d'opinió: PSC - Canviem Montmeló - Fem Montmeló - ERC

23/3/2022

PSC

 

Pressupost 2021: Romanent d’1.800.000 euros

 

Amb data 23 de desembre de 2020 , el govern municipal format per PSC i ERC va aprovar el pressupost de l’Ajuntament de Montmeló per a 2021, amb el recolzament de Fem Montmeló i el vot en contra de Canviem Montmeló.

 

Després d’un any 2020 del tot convuls, les incògnites sobre el 2021 eren molt grans i el pressupost mira a de preveure tot allò que pogués passar, tenint en compte que les administracions locals són les primeres en afrontar les problemes de la ciutadania i les últimes en rebre els recursos necessaris per complir amb les competències pròpies i amb les que no ho són però que fa anys que estan assumides i a les que es dona resposta de manera ràpida i eficient.

 

La Llei Orgànica 2/2012 , d’Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera aprovada pel govern del PP impedia que els romanents de tresoreria positius poguessin ser utilitzats per a inversions, dificultant això, encara més, la gestió d’uns recursos clarament insuficients.

 

El govern de Pedro Sánchez ja va permetre, el 2020, utilitzar aquest romanent de tresoreria del 2019, i segueix mantenint vigent autorització.

En la comptabilitat municipal cal diferencia entre el romanent de tresoreria i el romanent de tresoreria per despeses generals.

 

El primer d’ells és el resultat de sumar als fons líquids (saldos en comptes corrents i en efectiu) els drets pendents de cobrament i restant les obligacions pendents de pagament.

 

La formula és aquesta: RT = Fons líquids + Drets pendents de cobrament - Obligacions pendents de pagament

 

El romanent de tresoreria per despeses generals ha de tenir en compte els drets pendents de cobrar de difícil o impossible recaptació  ( en una comptabilitat empresarial serien les previsions per insolvències) i l’excés de finançament afectat, que serien partides que integren el romanent general però que ja estan compromeses en despeses encara no executades.

 

La fórmula és aquesta: RT per despeses generals = RT - Drets pendents de cobrar de difícil o impossible recaptació - Excés de finançament afectat.

 

Aquests dies s’ha procedit al tancament pressupostari de l’exercici 2021 i ens omple de satisfacció el resultat del mateix que posa de manifest la gestió eficient i la solvència de l’entitat, amb un Romanent de tresoreria per despeses generals  de, en números rodons, un milió vuit-cents mil euros (1.800.000€) que han de permetre afrontar amb garanties les inversions de l’exercici 2022, entre les que destaca la futura residència per a la gent gran, la reforma de les piscines municipals i un munt més d’imports més petits però no per això menys importants.

 

 

Canviem Montmeló

 

Montmeló a peu de carrer

 

Canviem Montmeló hem iniciat aquest any una ronda de trobades amb el veïnat del poble, mitjançant passejades per tots els barris. Volem conèixer de primera mà i a peu de carrer les vostres inquietuds, queixes i propostes. Perquè els quatre regidors i regidores de Canviem Montmeló no entenem la política tancada en despatxos i allunyada de la gent. Si estem a l’Ajuntament és per exercir un servei públic que necessàriament serà millor si us tenim al costat, mirant-vos als ulls i escoltant-vos activament. Per això trepitjarem, amb qui vulgui acompanyar-nos, tots i cada un dels carrers i places de Montmeló.

 

La primera d’aquestes trobades-passeig va ser al febrer, pel barri del Pedregar. Acompanyats de diversos veïns i veïnes vam veure i comentar problemes, mancances i propostes de tot tipus: Des de dèficits de manteniment en zones verdes i parcs infantils, amb envelliment i mal estat de mobiliari urbà, passant per mals acabats urbanístics, amb noves barreres arquitectòniques, fins a problemes d’aparcament, d’especulació amb l’accés a l’habitatge o de salubritat pública. Alguns d’aquests problemes es troben en vies de resolució després que el nostre grup municipal els exposés al Ple municipal, d’altres requeriran més debat i insistència.

 

La següent trobada serà el divendres 25 de març, a la tarda, pel barri de Sant Crist de la Grua. Continuarem a l’abril i cada mes a un barri diferent. Seguirem fent d’altaveu d’allò que ens traslladeu i treballant per canviar i millorar Montmeló. Des de l’oposició a l’Ajuntament, però ben a prop de la ciutadania del nostre poble.

Si voleu que passem per algun lloc en concret només ens heu de contactar i ens trobarem allà on calgui.

Pots contactar amb nosaltres passant pel local de Canviem Montmeló (carrer García Lorca, 5), a través de les xarxes socials (@canviemmontmelo) o per correu electrònic (info@canviemmontmelo.cat)

 

 

Fem Montmeló

 

Març un mes de lluites per la igualtat

 

El mes de març ens porta dues  jornades remarcables que voldríem destacar:

 

Primer ens trobem en el ja consolidat  8 de març dia internacional de les dones, una Jornada de lluita per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

 

Però enguany no podem treure la mirada ni el pensament en les dones d’Ucraïna i de tots els llocs on hi ha guerra i conflictes violents, elles hauran de lluitar per protegir-se i protegir la mainada i fer front a les dures circumstàncies dels atacs bèl·lics. Moltes d’elles hauran de mirar de sobreviure, bé esperant el pitjor al propi país o bé emprenent el camí de l’exili en una desventura sense cap seguretat.

 

Tanmateix, considerem que el paper de la dona és cabdal en la construcció social, política i econòmica després dels conflictes per recuperar els espais de vida i desenvolupament individual i col·lectiu.

 

Hi ha actituds discriminatòries que són evidents, però altres molt més subtils, es produeixen sense que els implicats siguin conscients o fins i tot amb bona intenció.

L’altre dia remarcable aquest mes, és el 21M Dia internacional contra la discriminació racial i us volem parlar dels microracismes, agressions cròniques i constants que són el reflex de les maneres de veure el món en termes de superioritat i inferioritat, normal i anormal.

 

Aquestes agressions tan subtils posen en problemes els que els reben. L’agredida pot sentir-se insultada sense saber molt bé per què i per la seva banda, l'agressora no s'adona que està sent ofensiu. Per entendre el microracisme posarem alguns exemples quotidians que ens poden fer reflexionar sobre el nostre comportament.

 

La gent sovint quan escolta algú negre parlar català, s’apropa a dir-li que bé que ho parles i segurament ho diuen amb la intenció que sigui un afalac, però a un nivell inconscient ho diuen per què perceben a la persona com a estrangera tot i que pot ser nascuda Catalunya. Suposem que una persona només és estrangera per a la seva aparença física i assignem un nivell d'intel·ligència a una persona només a causa del seu color de pell o d'origen ètnic, com per exemple, quan diem a una persona negra "ets l’orgull per la teva raça" per la seva carrera o estudis, aporta el missatge implícit que els negres no solen ser tan intel·ligents com els blancs.

Hi ha molts dies per commemorar al llarg de l’any però no poden quedar només en celebracions, cal que entenguem el seu significat i ens ajudin a canviar la nostra forma d’actuar.

 

 

ERC

 

La lluita continua

 

Aquest passat 8 de Març s’ha celebrat el dia internacional de la dona, un dia per recordar tota la feina que encara queda per fer per garantir i defensar  els drets de les dones en tots els àmbits.

 

La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes expressada en forma de percentatge. És un indicador de discriminació retributiva, ja que indica en quina mesura el salari dels homes és superior al salari de les dones.

 

Quines propostes fa ERC per a aquesta lluita?

  • Aplicar quotes de presència mínima de dones als sectors masculinitzats.
  • Eliminar la penalització laboral que pateixen les dones en l’exercici de la maternitat.
  • Valorar aplicar els plusos i complements que no es contemplen als sectors més feminitzats.
  • Aplicar mesures que permetin una conciliació de la vida privada i la professional (flexibilitat horària, teletreball,...) sense necessitat de reduir la jornada laboral, ni el salari percebut.
  • La gratuïtat de l’ensenyament dels 0 a 3 anys. De fet, de moment, el Govern ja ha implementat la gratuïtat fins als 2 anys, fet que afavoreix la conciliació, l’equitat social i la igualtat d’oportunitats.
  • El canguratge social. La Generalitat també ha creat un nou servei de cangur públic per al 2022, destinat a les famílies amb fills de fins a 14 anys, que també permetrà que les mares disposin de més temps per a la conciliació laboral, la participació social i política, la formació i l’oci

 

Des de ERC Montmelo participem en les polítiques d’igualtat tant dins el consistori com al mon laboral, queda molt camí per fer, però sempre ens trobareu fent costat a les reivindicacions per a un mon més just.

 

La nostra ha de ser la República dels drets i les llibertats, i no serà així fins que no aconseguim els mateixos drets per a tots,  indiferentment del gènere o les arrels de cadascú dels ciutadans.

 

Si voleu saber més sobre el nostre projecte ens podeu contactar a les adreces de correu Grup.erc@montmelo.cat o amonserrat@montmelo.cat o a les nostres o a xarxes socialsData de modificació: 24/03/2022 21:51:53